همایش بین المللی جامع زلزله

همایش بین المللی جامع زلزله

همايش بين المللي جامع زلزله

وقوع زلزله و زمين لرزه از پديده هاي طبيعي و پوياي كره زمين است. اين پديده هر ساله خسارات جاني و مالي قابل توجهي به بار مي آورد. در دنياي امروزي و با استفاده از علم و تكنولوژي مي توان خسارات ناشي از زلزله را كاهش داد. هدف از برگزاري همايش بين المللي جامع زلزله جهت ارائه جديد ترين دستاورد هاي علمي و تجربي در خصوص چگونگي عملكرد زلزله و عوامل كاهش خسارات آن ارائه گرديده است.

دبير خانه اين همايش از كليه محققين و پژوهشگران دعوت مي كند در اين همايش مهم و ضروري شركت فرموده و با ارائه مقالات خود همايش را پر بار تر نمايند.

 محورهمايش:

 • زمين شناسي زمين ساخت
 • زلزله شناسي ژئوفيزيك
 • پيش بيني زلزله
 • مديريت و كاهش خطر پذيري زلزله
 • فناوري اطلاعات و آموزش
 • عمران آب، سازه و شهرسازي
 • نقش نهادها در زلزله
 • زلزله و علوم اجتماعي
 • مديريت بحران
 • ساير امور وابسته به زلزله
                                                                                                      
  دبير:

دكتر محمد داستان پور
 
دبير علمي :

دكتر غلامعباس باراني

دبير اجرايي :

دكتر امين باقي زاده 

نظرات