دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد لاهیجان

دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد لاهیجان

دومين كنفرانس ملي مهندسي نرم افزار

 
دومين كنفرانس ملي مهندسي نرم افزار دانشگاه آزاد لاهيجان با هدف معرفي ايده‌ها و دستاوردهاي پژوهشي، داخلي و خارجي در زمينه مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات، ايجاد شناخت متقابل ميان صنعت و دانشگاه و ايجاد علاقه و انگيزه در دانشجويان و متخصصين شروع به كار كرده است. در اين راستا از كليه اساتيد محترم و دانشجويان علاقه‌مند دعوت ميشود تا ضمن رعايت كليه قوانين و deadlineهاي اين كنفرانس مقاله خود را ثبت نمايند.
انتظار مي رود ايده‌هاي نو و نوآوري‌هاي جديد، نه تنها در زمينه مهندسي نرم افزار بلكه در زمينه رشته‌هاي مرتبط و نزديك مانند: سخت افزار، شبكه، روش‌هاي محاسباتي و كاربردهاي مهندسي نرم افزار در اين كنفرانس مطرح شوند.
 
زمينه هاي كنفرانس 

زمينه هاي كنفرانس شامل موارد زير است(اما نه محدود به همين موارد):

 1- Software Engineering & Information System

 
1 Access Methods and Indexing
2 Coding Theory
3 Cryptography
4 Data Mining
5 Database
6 Digital Libraries
7 E-learning
8 Information & Communication system
9 Information Retrieval
10 Information Technology
11 Information Visualization
12 Operating System
13 Programming Languages
14 Software Engineering
15 Technology in Education

2-Human-Computer Interaction

 
1 Artificial Intelligence
2 Computer Graphics
3 Computer Simulation
4 Computer Vision
5 Expert Systems
6 Human-Computer Interaction
7 Image Processing
8 Multimedia
9 Natural Language Processing
10 Robotics
 
3-Internet and Communication Technology

 
1 Ad-Hoc Networks
2 Cloud and Grid computing
3 Communication Networks
4 Communication Software
5 Computer network and security
6 Infrastructure for Next Generation Networks
7 Internet Technologies
8 Mobile Communications
9 Optical Communications
10 Sensor Networks
11 Wireless Communications

4-Other Software/Computer Related Topics

 
1 Algorithms
2 Bioinformatics
3 Computer architecture and Circuits
4 Control Systems
5 Digital Design
6 Distributed Systems
7 Quantum and Nano Computers
 
 

نظرات