همایش ملی آزاد راه دریا

همایش ملی آزاد راه دریا

همايش آزاد راه دريا
 
با توجه به رشد تردد در محورهاي شرقي- غربي كشور در سال هاي آتي، و به منظور تسهيل تردد در اين محور پروژه مطالعاتي احداث آزاد راه دريا توسط شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور در دست بررسي و مطالعه است. اين آزاد راه از آستارا در غرب استان گيلان آغاز و با عبور از استان هاي گيلان، مازندران و گلستان تا سه راه كلاله در شرق استان گلستان ادامه مي يابد. با اجراي اين طرح ضمن بهبود شرايط ترافيكي در حوزه نفوذ طرح، منافع مستقيم و غيرمستقيم ديگري در سطوح محلي، استاني، ملي و بين المللي در حوزه‌هاي اقتصادي، ترانزيتي و گردشگري حاصل مي شود.


اهداف برگزاري همايش آزاد راه دريا

با توجه به جنبه هاي متعددي فني،‌ اقتصادي،‌ زيست محيطي و مديريتي كه در احداث آزاد راه دريا لحاظ خواهد شد، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور تصميم گرفت همايشي، به منظور جلب نظرات كارشناسان در زمينه هاي مختلف، برگزار نمايد. برگزاري اين همايش ملي مي تواند نقش مهمي در ايجاد انسجام، همگرايي و هم افزايي ذي نفعان اين پروژه بزرگ داشته باشد.

اهداف و نتايج مورد انتظار در برگزاري همايش به قرار زير است:
بررسي مسائل فني، اقتصادي، مديريتي، زيست محيطي و... پروژه از ابعاد مختلف؛
جمع‌آوري نظرات متخصصان جهت بكارگيري در مطالعات و اجراي طرح؛
اطلاع‌رساني اهداف و ابعاد پروژه آزاد راه دريا؛
اخذ نظرات سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي.

 

نظرات