یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران
با محوريت درياچه اروميه

به منظور بحث، تبادل دانش فني و انتقال تجربيات در مباحث مربوط به مهندسي آب و ارتباط با صنعت آب، انجمن هيدروليك ايران مفتخر است كه به دنبال برگزاري موفقيت آميز ده كنفرانس در سطح كشور، اينك يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران را با همكاري گروه مهندسي آب دانشگاه اروميه برگزار نمايد. اولويت نخست يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران تلاش براي به روز كردن محورهاي كنفرانس مي باشد. در اين راستا، هدف اصلي ارتقاء كيفيت و كاربردي نمودن تحقيقات و نتايج مي باشد. ارائه آخرين دست آوردها در زمينه مهندسي هيدروليك، رفع نيازهاي صنعت آب كشور، توجه به شاخص هاي توسعه پايدار و بررسي و رفع مسائل محيط زيست، انتظاري است كه يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران جهت برآورده شدن آن تلاش خواهد كرد. لذا از كليه صاحب نظران، محققين و كارشناسان مرتبط دعوت مي گردد كه با ارائه آخرين نتايج تحقيقات خود، موجب غناي هر چه بيشتر يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران گردند.

موضوعات كنفرانس

  • سازه هاي هيدروليكي
  • مهندسي رودخانه
  • هيدروليك دريا و سواحل
  • هيدروليك زيست محيطي
  • هيدروليك محاسباتي
  • هيدروليك سيستم هاي انتقال آب
  • هيدروليك محيط‌هاي متخلخل
  • هيدروانفورماتيك 

نمايشگاه جنبي
 
در حاشيه برپايي كنفرانس، برنامه ريزي براي برپايي نمايشگاه عرضه توليدات، سخت افزارها، نرم افزارها و انتشارات مرتبط با موضوعات كنفرانس، صورت گرفته است. همچنين برپايي چند عنوان كارگاه تخصصي با حضور صاحبنظران در زمينه هاي خاص مرتبط با محورهاي كنفرانس، از برنامه جانبي پيش‌بيني شده براي همايش خواهد بود. براي اطلاع از چــگونگي بهره مندي از نمايشگاه و كارگاه ها، با دبيرخانه تماس حاصل فرماييد.

دبير علمي كنفرانس:

 دكتر حسين رضايي

دبير اجرايي كنفرانس:

 دكتر بايرامعلي محمد نژاد

 

نظرات