نهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

نهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

 اهداف كنگره  

اين همايش بمنظور ايجاد ارتباط مستقيم بين اساتيد، متخصصين، دانشجويان و علاقمندان به مباحث مهندسي شيمي و اطلاع از آخرين دستاوردهاي علمي دراين زمينه و گسترش و تقويت ارتباط علمي بين مراكز تحقيقاتي، دانشگاهي و صنعتي كشوردرزمينه هاي مختلف علوم مهندسي شيمي برگزار مي شود.

محورهاي همايش   

 • ترموديناميك
 • پديده هاي انتقال
 • كاتاليست و طراحي راكتورهاي شيميايي
 • جداسازي
 • مديريت انرژي
 • محيط زيست
 • كنترل فرآيندهاي شيميايي
 • طراحي، شبيه سازي و بهينه سازي فرآيندهاي شيميايي
 • ايمني
 • بيوتكنولوژي
 • رئولوژي
 • آموزش مهندسي شيمي
 • ديناميك سيالات محاسباتي
 • پليمر
 • انرژي هاي تجديد پذير
 • فناوري نانو
 • فرآيندهاي صنايع غذايي
 • صنايع شيميايي معدني
 • نفت ، گاز و پتروشيمي
 • احتراق
 • خوردگي
 • كاربرد كامپيوتر در مهندسي شيمي
 • مديريت در مهندسي شيمي 
   

 
  
 

نظرات