کارآفرینی و بازار کار درکتابداری و اطلاع‌رسانی

کارآفرینی و بازار کار درکتابداری و اطلاع‌رسانی

شايان ذكر است كه تمامي نويسندگان بايد فايل هاي ذيل را با دقت مشاهد نموده و مقالات خود را طبق ساختار مشخص شده به همراه موارد درخواستي از جمله نامه و مشخصات فردي مقاله دهندگان به دبيرخانه همايش ارسال نمايند، در غير اين صورت مقالات به مرحله داوري راه پيدا نخواهند كرد.

  • نامه ارسالي همراه با مقاله
  • مشخصات فردي مقاله دهندگان
  • ساختار مقالات


محورهاي همايش:


1.چالش‌ها و راهكارهاي ارتقاي كارآفريني در كتابداري و اطلا ع‌رساني
2.كاركردهاي رشته كتابداري و اطلاع‌رساني در كارآفريني
3.نوع شناسي كارآفريني در حوزه كتابداري و اطلاع‌رساني
4.زيرساخت هاي فني كارآفريني در حوزه كتابداري و اطلاع‌رساني
5.كارآفريني آنلاين در محيط‌هاي ديجيتال
6.زيرساخت‌هاي سياسي، حقوقي و مقرراتي كارآفريني در كتابداري و اطلاع‌رساني
7.تجربيات بين المللي ، ملي كارآفريني در حوزه كتابداري و اطلاع‌رساني
8.مدل بومي براي كارآفريني در حوزه كتابداري و اطلاع‌رساني
9.وضعيت، چالش‌ها و راهكارها كار آفريني در خصوص بازار كار فارغ‌التحصيلان رشته
10.كارآفريني در علوم كتابداري و اطلاع رساني و چشم اندازه توسعه ملي

نظرات