دومین همایش صنایع معدنی

دومین همایش صنایع معدنی

دومين همايش صنايع معدني

محورهاي كنفرانس

 

پژوهشكده صنايع معدني دانشگاه شهيد باهنر كرمان به ياري خداوند در تاريخ ۲۷ مهرماه ۱۳۹۱ دومين همايش صنايع معدني  را در اين دانشگاه برگزار مي كند. هدف اين همايش فراهم ساختن زمينه مناسب جهت ارائه آخرين دستاوردهاي علمي، پژوهشي و صنعتي در حوزه هاي مختلف شناخت، حفاظت، توليد، جداسازي، فرآوري و يا بازيابي مواد، شناخت نيازها و قابليت هاي اين صنايع، ايجاد بستري مناسب جهت همكاري بين محققين گروه هاي مختلف پژوهشي در دانشگاه ها و صنايع مرتبط مي باشد.

دومين همايش صنايع معدني در زمينه تمامي موضوعات مربوط به صنايع معدني؛ از جمله موارد زير مقاله ميپذيرد:

  •  استخراج مواد: شامل زمين شناسي؛ اكتشاف و استخراج فلزات؛ ليچينگ؛ بيوليچينگ؛ تغليظ مواد، پيرومتالورژي، روش هاي فيزيكي، شيمي فيزيكي و شيميايي فرآوري مواد معدني از جمله هيدرومتالورژي، فلوتاسيون، جداسازي و ساير روش هاي فرآوري و بازيابي مواد
  • متالورژي مواد: شامل خواص فيزيكي و مكانيكي مواد، فرآيندهاي ريخته گري و انجماد، عمليات حرارتي، خوردگي، پوشش دادن، جوشكاري، نانوتكنولوژي و متالورژي پودر مواد فلزي، سراميكي، كامپوزيت ها
  • توليد و جداسازي مواد: شامل روش هاي مرسوم شيميايي و فيزيكي و همچنين روش هاي نوين از جمله بيو و نانو تكنولوژي
  • ساير موارد از قبيل: كنترل فرآيند؛ اتوماسيون و توسعه پايدار؛ انرژي؛ محيط زيست؛ بهداشت و ايمني

نظرات