همایش سالانه روش های اجزای محدود در فیزیک کاربردی

همایش سالانه روش های اجزای محدود در فیزیک کاربردی

همایش سالانه روشهای اجزای محدود در فیزیک کاربردی

مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي افتخار دارد به ياري پروردگار بزرگ، همايش ملي روش هاي اجزاي محدود در فيزيك كاربردي را در مهرماه 1391 برگزار نمايد. اميد است كه بتوان از اين راه گام هاي بلندي در راستاي اعتلاي برنامهتحقيقاتي و صنعتي كشور در زمينه روش هاي اجزاي محدود در فيزيك كاربردي برداشت. از كليه محققان، متخصصان و صاحب نظران در زمينه هاي مربوطه دعوت ميشود مقاله هي پژوهشي خود را كه حاوي يافته هاي نو در اين زمينه است به آدرس همايش ارسال كنند.
مهم ترين هدف برگزاري اين همايش، آشنايي متخصصان و پژوهشگران دانشگاهي و مراكز پژوهشي و صنعتي كشور با فعاليت يكديگر، مبادله اطلاعات و ايجاد ارتباط بين صنعتگران و پژوهشگران و آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري در زمينه هاي گوناگون روش هاي اجزاي محدود در فيزيك كاربردي در كشور و تشكيل ميزگردهاي تخصصي از اهداف اين مايش است.

محور هاي مورد بحث:

  • روش هاي اجزاي محدود در فوتونيك، فيزيك حالت جامد و الكتروني آلي
  • روش هاي اجزاي محدود در فناوري هاي هسته اي، پلاسما و شتاب دهنده ها
  • روش هاي اجزاي محدود در بيو فيزيك، فيزيك پزشكي و مواد زيستي
  • نرم افزارها  محاسبات علمي بر اساس روش اجزاي محدود در فيزي كاربردي
     

نظرات