اولین کنگره ملی زغال سنگ

اولین کنگره ملی زغال سنگ

اولين كنگره ملي زغالسنگ ايران

اهداف كنفرانس

صنعت معدنكاري زغالسنگ و صنايع زير دستي آن در ايران امروز به عنوان صنايعي سودمند و بهره‌ور به طور مستقيم تلقي نمي‌شوند و حتي در برخي گزارش ها از آن‌ها به عنوان صنايع ضرر ده نيز ياد مي‌شود. اما جايگاه زغالسنگ در صنايع برتر ايران امروز مانند فولاد و برق انكار ناپذير است. دانشكده مهندسي معدن، نفت و ژئوفيزيك ، با اتكا بر سابقه پژوهشي اساتيد و دانشجويان خود در ارتباط با زغالسنگ و صنايع پايين دستي آن، اقدام به برگزاري همايشي در سطح ملي كرده است تا با ايجاد تمركز عمومي روي اين مبحث سبب يافتن راه‌كارهايي براي بهبود و ارتقاي وضعيت كنوني اين صنعت و شاخه هاي كمتر مورد توجه قرار گرفته آن باشد. تمركز بر توليد مواد جانبي گران‌بها از زغالسنگ، مباحث مرتبط با محيط زيست، اكتشاف، استخراج و ايمني معادن و ارائه تحقيقات و پژوهش هاي علمي و كاربردي در زمينه زغال سنگ و صنايع وابسته از مهمترين اهداف براي برگزاري اين همايش مي‌باشند.

زغالسنگ، ماده اي سياه و ارزان در دنياي امروز، جدا از ارزش حرارتي و كاربرد آن براي مقاصد گرمايشي در واحد هاي صنعتي، مي‌تواند منبعي براي بسياري از مواد گران‌بها تر باشد كه بخشي از اين مهم در كارخانه هاي قطران و كك سازي حاصل مي‌شود و بخش عمده آن كماكان به عنوان پتانسيلي از دست رفته ديده مي‌شود.

استفاده از زغال ارزان به جاي ديگر سوخت‌هاي فسيلي رايج، در كنار كنترل آلايندگي هاي آن مي‌تواند منجر به توليد ارزان‌تر انرژي شود . اعمال فرايندهاي گازي كردن و مايع كردن زغال سنگ ما را به سمت سوخت‌هايي با ماهيت متفاوت هدايت مي‌كند.

توليد نفتا، LPG، انواع روغن ها و واكس‌ها، متانول و زيرمجموعه آن (اسيد استيك، اسيد آكريليك، اتيلن، پروپيلن و …)، توليد آمونياك و به تبع آن توليد كود اوره از آن و دها مورد ديگر مي‌تواند ديد ما را به اهميت اين موضوع بيشتر سازد.

محورهاي اصلي كنفرانس :

  • اكتشاف

  • استخراج

  • فرآوري

  • مكانيك سنگ

  • زمين شناسي

  • محيط زيست و ايمني

  • صنايع پايين دستي و صنايع وابسته

سازمان برگزاري كنفرانس:

مسئولين كنفرانس:

دكتر مرادزاده، رياست كنگره
دكتر علي اكبر پويان، مدير برنامه ريزي كنگره
دكتر محمد عطائي، دبير علمي كنگره
دكتر فرهنگ سرشكي، دبير اجرائي كنگره
دكتر حسين نيكوفرد، مدير پشتيباني كنگره
دكتر احسني طهراني، مدير اسكان كنگره
حسن علائي زاده، مدير عمومي كنگره
مهندس احمد واعظيان، مدير امور داخلي كنگره

اعضاي كميته علمي:

دكتر حميد آقاجاني، دانشگاه صنعتي شاهرود
 دكتر محمد علي ابراهيمي فرسنگي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 دكتر محمود اسكندري نسب، دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 دكتر مرتضي اصانلو، دانشگاه صنعتي اميركبير
 دكتر سيد كاظم اورعي، دانشگاه استرلينگ انگلستان
 دكتر مهدي ايرانمنش، دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 دكتر سيد رحمان ترابي، دانشگاه صنعتي شاهرود
 دكتر اسماعيل جرجاني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم تحقيقات
 دكتر سيد محمد اسماعيل جلالي، دانشگاه صنعتي شاهرود
 دكتر حسين جلالي فر، دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 دكتر مهدي حسيني، دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين
 دكتر سيد هادي حسيني، دانشگاه صنعتي همدان
 دكتر رضا خالوكاكائي، دانشگاه صنعتي شاهرود
 دكتر فرامرز دولتي، دانشگاه صنعتي شاهرود
 مهندس فرزان رفيعا، شركت مهندسي كاوشگران
 دكتر فرهنگ سرشكي، دانشگاه صنعتي شاهرود
 دكتر غلامرضا سعيدي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 دكتر سيد مسعود سميعي نژاد، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
 دكتر سيد ضياء الدين شفائي، دانشگاه تهران
 دكتر كورش شهريار، دانشگاه صنعتي اميركبير
 دكتر محمود عبداللهي، دانشگاه تربيت مدرس
 دكتر عليرضا عرب اميري، دانشگاه صنعتي شاهرود
 دكتر محمد عطائي، دانشگاه صنعتي شاهرود
 دكتر اكبر فرزانگان، دانشگاه تهران
 دكتر رضا قوامي ريابي، دانشگاه صنعتي شاهرود
 دكتر محمد كارآموزيان، دانشگاه صنعتي شاهرود
 دكتر غلامرضا كريمي، دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين
 مهندس حسن مدني، دانشگاه صنعتي اميركبير
 دكتر مهدي موسوي نسب،  دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 مهندس هرمز ناصرنيا، نظام مهندسي معدن

دبير كميته اجرائي: علي انتظاري
 
اعضاي كميته اجرايي (به ترتيب الفبا):

 امين اسماعيل زاده
 عليرضا بيات
 سميره حسيني
 نادر زياري
 سميه طبسي
 سميرا طبسي
 ساناز فتح آبادي
 معصومه فخر راد
 جواد قاسمي
 نرگس قيصري
 محمد رضا غلامي
 مهران كاوياني
 مجتبي معمارزاده
 اميد ملك
 ايمان منتظري
 مصطفي نادري
 امير نگهداري
 ام كلثوم همتي راد

نظرات