سومین کنفرانس مدیریت اجرایی

سومین کنفرانس مدیریت اجرایی


سومين كنفرانس مديريت اجرايي

رهبري كسب و كارهاي آينده


همزمان با موج جديد پيشرفت و شكوفايي كشور در عرصه‌هاي مختلف علمي و اجتماعي، جايگاه مديريت اجرايي به عنوان ابزاري كارآمد و بين رشته‌اي، نمود بيشتري پيدا كرده است. استقبال چشمگير جامعه دانشگاهي، مديران كشور و ساير علاقمندان براي تحصيل در اين حوزه، خود مويد ظرفيت‌هاي بالقوه و نياز كارشناسان و مديران كشور براي توسعه و ترويج اين فضا مي‌باشد. دبيرخانه كنفرانس با آگاهي از اين موضوع و از سال 1387 با همراهي اساتيد برجسته، مديران و كارشناسان اين حوزه در كشور نسبت به برگزاري موفق دو كنفرانس اقدام كرده است. همراهي آگاهانه و شور و اشتياق مخاطبان و ذي‌نفعان، ما را بر آن داشت تا در سال 1391 با رويكردي نو به اين موضوعات، سومين كنفرانس را با محوريت رهبري كسب و كارهاي آينده، با شكوه‌تر از گذشته برگزار نماييم. بي‌شك در اين مسير نيازمند حضور و نقش‌آفريني شايسته يكايك شما هستيم.

محورهاي كنفرانس:
•  آينده نگاري و مديريت آينده
•  مديريت تكنولوژي، نوآوري و تحقيق و توسعه
•  مديريت تعالي، توسعه و شايستگي‌هاي سازمان‌هاي آينده
•  مديران آينده و شايستگي‌ها
•  ساختارهاي سازماني آينده
•  تصميم سازي و آينده پژوهي
•  مديريت اقتصاد سازمان در سازمان‌هاي آينده
•  مديريت فرهنگ در سازمان‌هاي آينده
•  سازمان‌هاي آينده و مديريت توليد و فرآيندهاي كسب و كار
•  سازمان‌هاي آينده و مديريت سيستم ها، روش‌ها و فناوري اطلاعات
•  مديريت استراتژيك و رهبري تحول
•  رهبري سرمايه‌هاي انساني
•  توليد ملي و تجاري سازي ايده‌ها
•  تبيين جايگاه و نقش مديريت اجرايي در پيشبرد اسناد فرادست ملي
•  فرصت‌ها و چالش‌هاي مديريت اجرايي تا ايران 1404 
•  مديريت اجرايي و نقش‌آفريني در سياست‌هاي اقتصادي كلان كشور (سياستهاي كلي اصل 44 و خصوصي سازي، هدفمندسازي يارانه‌ها، توليد ملي و ....)

نظرات