هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک

هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک

هفتمين كنفرانس دانشجويي مهندسي مكانيك ايران هفتمين كنفرانس دانشجويي مهندسي مكانيك ايران با هدف گسترش مرزهاي دانش و فناوري، به وجود آوردن بستري براي تبادل اطلاعات در جامعه دانشجويي، اعتلاي سطح فعاليت‌هاي پژوهشي دانشجويان و ايجاد شور و نشاط علمي در كشور در دانشكده فني دانشگاه تهران، مهد مهندسي كشور برگزار مي‌گردد. دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه تهران، با همكاري انجمن مهندسان مكانيك ايران و انجمن علمي دانشجويي مهندسي مكانيك دانشگاه تهران، مجري اين رويداد در تاريخ 1 الي 3 اسفند ماه 1391 مي‌باشد. كميته برگزاري كنفرانس، به منظور دستيابي به اهداف فوق، از تمامي دانشجويان مهندسي مكانيك، هوافضا، مهندسي شيمي و علوم مهندسي كشور در كليه مقاطع تحصيلي دعوت مي‌نمايد، مطابق با زمينه‌هاي تخصصي كنفرانس، آثار خود را در بخشهاي ارائه مقالات، عرضه پوستر، ارائه گزارش ها و طرح هاي برگزيده تحقيقاتي و صنعتي، نمايشگاه جديدترين توليدات و دستاوردهاي دانشجويي و ميزگردهاي تخصصي از طريق سايت اينترنتي به دبيرخانه كنفرانس ارسال نمايند.
محورهاي كنفرانس :

 

 • مكانيك جامدات

تحليل تنش، الاستيسيته، پلاستيسيته، ويسكوالاستيسيته، ترموالاستيسيته، مكانيك ضربه، نفوذ و تماس، مكانيك شكست، خزش و خستگي، صفحه و پوسته، مخازن و لوله ها، اندركنش سازه - سيال، مكانيك سازه، روش هاي تجربي در مكانيك جامدات، مواد مركب، نو و هوشمند.

 • ديناميك ، ارتعاشات و كنترل
  سيستم هاي چند جرمي صلب و الاستيك، ديناميك و ارتعاشات غيرخطي، اكوستيك، ديناميك سازه، سيستمهاي ديناميكي، آشوب، خودروهاي با و بدون سرنشين، رباتيك، مكاترونيك، مكانيزم ها، كنترل اتوماتيك، كنترل هوشمند، شناسايي و كنترل فرايندها، ابزاردقيق و كاليبراسيون.
 • مكانيك سيالات
  جريان هاي تراكم پذير و تراكم ناپذير، جريان آشفته و مدلهاى آشفتگى، جريان هاى دائمي و غير دائمى، جريان هاي چندفازي، جريان در محيط هاي متخلخل، سيالات غير نيوتني، تئورى لايه مرزى، مكانيك سيالات تجربى، هيدروليك، توربوماشين، هيدروديناميك و آيروديناميك.
 • ترموديناميك و انتقال حرارت
  ترموديناميك آمارى، احتراق و جريان هاى واكنشى، تعادل شيميايى و تعادل فاز، انتقال حرارت هدايت، جابجايي و تشعشع، انتقال حرارت معكوس، انتقال حرارت محاسباتى، مبدل هاى حرارتى، طراحي سيستم هاي حرارتي، انتقال حرارت و جرم همراه با تغيير فاز، چگالش، تبخير و انجماد.
 • انرژي و محيط زيست
   نيروگاه هاي حرارتي، توربين هاي گاز، موتورهاي احتراق داخلي، پيل سوختي، انرژي هاي تجديدپذير، احتراق و آلودگي هوا، تأسيسات حرارتي و برودتي، گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع، بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان و صنعت و فناورى هاى نوين انرژى
 • بيومكانيك، ميكرو و نانو مكانيك
   كاربردهاى مهندسي مكانيك در پزشكي، مهندسي مكانيك در مقياس هاى ميكرو و NEMS و MEMS ، نانو، نانو مواد، تحليل چند مقياسي، نانو سيال
 • طراحى و ساخت
  طراحي ماشين و سيستم هاى مكانيكى، طراحي ابتكاري، طراحي بهينه، طراحى و ساخت به كمك كامپيوتر، اتوماسيون، ماشينكارى، شكل دهى، جوشكارى، فرآيندهاى نوين ساخت و آزمون هاى غير مخرب.
 •  مكانيك محاسباتي
  ديناميك سيالات محاسباتي، روش‌هاي محاسباتي در مكانيك جامدات، المان‌هاي محدود، حجم محدود، تفاضل محدود، المان‌هاي مرزي، شبيه‌سازي و بهينه‌سازي
 • دانشجو و مهندسي
  رشد دانشجويي، آموزش مهندسي، آسيب‌هاي انجمن‌هاي علمي دانشجويي مهندسي، نظام آموزش مهندسي از ديدگاه دانشجويان مهندسي، نقش دانشجويان در پيوند صنعت و دانشگاه، لزوم ارزيابي نظام آموزش مهندسي و معيارهاي ارزيابي، ساير موارد .

نظرات