دومین کنگره بین المللی کلینیسین های دام های بزرگ (ایکلاپ 2013)

دومین کنگره بین المللی کلینیسین های دام های بزرگ (ایکلاپ 2013)

محورهاي اصلي كنگره عبارتند از:

•مامايي و بيماريهاي توليد مثل

•بيماريهاي داخلي

•ورم پستان و بيماريهاي مرتبط

•لنگش و بيماريهاي اندامهاي حركتي

•جراحي

از كليه استادان ، متخصصان، دانشجويان و علاقمندان دعوت بعمل مي آيد تا نسبت به ارسال خلاصه مقاله خود در يكي از محورهاي فوق الذكر حداكثر تا تاريخ 30/8/91 از طريق سايت كنگره اقدام نمايند. قابل ذكر است ثبت نام و حضور در كنگره براي اعضاي سازمان نظام دامپزشكي داراي امتياز بازآموزي مي باشد. ..

نظرات