چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

چهارمين كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات بانكيمحورهاي همايش
1- تكنيك هاي اثربخش بازاريابي منابع و مصارف بانكي
2- مديريت ارتباط با مشتريان خدمات بانكي با رويكرد كسب سود
3- فنون شناسايي، جذب و حفظ مشتريان ارزنده در سطح ستاد، منطقه و شعب
4- تكنيك ها و مهارت هاي اثربخش عرضه و فروش خدمات بانكي در شعب
5- مكانيزم هاي عملي بازاريابي خدمات الكترونيكي
6- نقش ارتباطات يكپارچه بازاريابي در ايجاد، توسعه و تقويت برند خدمات بانكي
7- مديريت خدمات نوين بانكي: از ايده يابي تا افول
8- قيمت­گذاري ترفيعي خدمات و سپرده هاي بانكي
9- فنون مذاكره با مشتريان خدمات بانكي در شرايط دشوار
10- برنامه­ريزي جهت ارتقاي اثربخشي كانال­هاي ارائه خدمات به مشتريان

نظرات