سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

سومين همايش علوم و فناوري مواد فعال سطحي و صنايع شوينده

درباره همايش:

سومين همايش علوم و فناوري مواد فعال سطحي و صنايع شوينده مورخ 20-19 سال 1391 در دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي شود.  نقش گسترده اي كه مواد فعال سطحي در صنايع مختلف ايفا مي كند و ضرورت ارتقاء و انتقال دانش و همكاري دانشگاه و صنعت در اين حوزه, دانشكده مهندسي شيمي و نفت دانشگاه صنعتي شريف را بر آن داشت تا بار ديگر با همكاري انجمن صنايع شوينده و بهداشتي ايران به ايجاد برنامه اي مدون جهت برگزاري دوره اي اين همايش بپردازد. برگزاري كارگاه هاي آموزشي تخصصي توسط اساتيد دانشگاه و كارشناسان ارشد صنعت , نمايشگاه نوآوري ها و دستاورد هاي صنعت و تشكيل پانل هاي تخصصي در بخش هاي فني و اقتصادي صنعت از جمله برنامه هاي اين همايش دو روزه خواهد بود.  اميدواريم برگزاري اين همايش گام موثري در جهت ارتقاء جايگاه دانش و تحقيقات , ترويج تجربه هاي علمي در صنعت و همچنين تقويت همكاري موثر دانشگاه و صنعت را فراهم نمايد. بدينوسيله از اساتيد, مديران و كارشناسان صنعت دعوت مي كنيم كه با حضور فعال خود در اين برنامه به غناي اين  اين همايش بيافزايند.
 
سيد عباس موسوي؛ دبير همايش
فرخ مليحي؛ دبير كميته صنعت


محورهاي اصلي همايش:
1-   سنتز و فرآيند توليد مواد فعال سطحي
2-   روش‌هاي آناليز و بررسي ساختار شيميايي
3-   اثرات سورفكتانت و مواد شوينده بر انسان و محيط
4-   كاربرد سورفكتانت‌ها در صنايع شوينده و آرايشي بهداشتي
5-   كاربرد سورفكتانت‌ها در صنايع نفت،گاز و پتروشيمي و ساير صنايع مربوطه
6-    مواد اوليه و امور اقتصادي مربوط به محصولات شوينده و سورفكتانت‌ها
 
Scientific Program
1- Synthesis and Manufacturing Process
2- Chemical Structure Analysis Methods
3- Environment & Toxicology
4- Appplication in Household and Personal Care Products
5- Appplication in Oil, Gas & Petrochemical Industries
6- Economics outlook & Raw Materials

نظرات