سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

سومين كنفرانس ملي زلزله و سازه

درباره كنفرانس:
با استعانت از خداوند متعال پس از برگزاري موفق كنفرانس هاي ساليانه در زمينه سازه و زلزله در سالهاي گذشته اينك سومين كنفرانس ملي زلزله و سازه توسط پژو هشكده زلزله و سوانح طبيعي جهاددانشگاهي استان كرمان و با همكاري دانشگاه‌ها، مراكز پژوهشي و صنعتي، سازمانها و دستگاههاي مرتبط با مقوله زمين لرزه و ساختمان در مهرماه 1391 برگزار مي‌شود.
هدف از برگزاري اين همايش ايجاد فرصتي مناسب براي تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهاي پژوهشي بين انديشمندان، محققان، صنعتگران و دست‌اندركاران در زمينه زلزله و صنعت ساختمان مي‌باشد. فعاليت‌هاي همايش شامل بخش‌هاي ارائه مقالات علمي پژوهشي، پوستر، طرح‌ها و دستاوردهاي صنعتي، كارگاه‌هاي آموزشي و تشكيل ميزگردهايي در ارتباط با مسائل زلزله و سازه در ايران است. از اينرو از كليه علاقه‌مندان و صاحبنظران دعوت مي‌شود با ارسال يافته‌هاي اصيل علمي، پژوهشي و دستاوردهاي صنعتي خود در برگزاري هر چه بهتر همايش مشاركت فعال داشته باشند. جزئيات بيشتر درصفحه فراخوان مقالات اعلام گرديده است.


محور هاي كنفرانس
1.       طراحي لرزه اي مبتني بر عملكرد سازه‎ها
2.       روشهاي بهسازي و مقاوم‎سازي سازه‎ها
3.       روشهاي بهينه‎سازي لرزه‎اي سازه‎ها
4.       مدلسازي و تحليل‎ ديناميكي سازه‎ها
5.       كاربرد هوش مصنوعي در مهندسي زلزله
6.       عيب‎‎يابي لرزه‎اي سازه‎ها
7.       كنترل لرزه‎اي سازه‎ها
8.       تحليل قابليت اطمينان لرزه‎اي سازه‎ها
9.       اندركنش خاك ، سازه و آب ، سازه
10.   اثر زلزله بر سازه هاي فضاكار
11.   اثر زلزله بر سازه هاي بنايي
12.   اثر زلزله بر سازه هاي ويژه : پلها ، مخازن ، سازه هاي بلند
13.   ارزيابي و مديريت خطرپذيري لرزه‌اي
14.   اثربخشي آئين‌نامه‌ها و ضوابط اجرايي مقاوم‌سازي و ايمني سازه‌ها
15.   آسيب‌پذيري و بهسازي شريان‌هاي حياتي

نظرات