دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

دومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

محورهاي كنفرانس:
برنامه ريزي و آمايش سرزمين
تئوري برنامه ريزي
برنامه ريزي محيط زيست
برنامه ريزي شهري، روستائي و منطقه اي
برنامه ريزي آمايشي و كاربري اراضي
برنامه ريزي اكوسيستمي
حفاظت و تنوع زيستي
مديريت و پايش محيط زيست
بازرسي و نظارت زيست محيطي
روش ها و فنون مديريت روستايي، شهري و منطقه اي
روش ها و فنون مديريت محيط زيست
تئوري هاي مديريت محيط زيست
مدلسازي محيط زيست
بهداشت، ايمني و محيط زيست(HSE)
مباني نظري و عملي HSE
مدل هاي HSE
پياده سازي HSE
روش هاي ارزيابي و مديريت ريسك
روش هاي توسعه و ساختارسازي HSE در سازمان ها
اندازه گيري ها در HSE
بازرسي و نظارت HSE
مديريت بحران و پدافند غير عامل
ارزيابي اثرات زيست محيطي(EIA)
روش هاي ارزيابي اثرات زيست محيطي
قوانين و مقررات ارزيابي اثرات زيست محيطي
مدل سازي در ارزيابي اثرات زيست محيطي
راهكارهاي كاهش در ارزيابي اثرات زيست محيطي
استانداردهاي ارزيابي اثرات زيست محيطي
جايگاه ارزيابي اثرات زيست محيطي در برنامه ريزي
فن آوري هاي نوين زيست محيطي(GIS, RS)
كاربرد GISو RS در محيط زيست
كاربرد GISو RS در منابع آب
روش هاي مكان دار كردن مطالعات محيط زيست
مكان دار كردن EIA
تحليل هاي اكوسيستمي با استفاده از GIS و RS
روش هاي مكان يابي با GIS
محيط زيست و فن آوري اطلاعات
اقتصاد، حقوق و آموزش در محيط زيست
مباني نظري

سخن دبير همايش
محيط زيست جهان و كشور نشان از ناملايمات، معضلات و مشكلات متعددي بصورت تخريب و آلودگي زيست محيطي دارد؛ كه عمدتا ناشي از عوامل و پارامترهاي متعدد اقتصادي، زيست محيطي، اجتماعي، فرهنگي، فني، مديريتي و سياسي در بستر تاريخ توسعه و تكوين دنيا مي باشد.
رشد بي رويه جمعيت، توسعه شهرنشيني، ظهور فن آوري هاي نوين، توسعه انواع فعاليتهاي صنعتي، زيربنايي و تغيير در عادات و الگوهاي مصرف از يك سو و محدوديتهاي استفاده از منابع طبيعي از سوي ديگر، علاوه بر بوجود آوردن انواع معضلات پيچيده در كيفيت زندگي انسان، موجبات بروز انواع ناسازگاري هاي زيست محيطي و اجتماعي شده است.
با رشد علوم و فن آوري، روش هاي مختلفي به منظور جلوگيري و كاهش معضلات مذكور در سطح دنيا مورد استفاده قرار گرفته است كه البته اين روش ها، با بكارگيري تكنولوژي هاي جديد دائما در حال بروز شدن هستند. با اين وجود شاهد بسياري از مشكلات روز افزون در سرتاسر دنيا هستيم. به نظر مي رسد نگرش صرف فني و مهندسي نتوانسته است كارآمدي بهينه اي در حل مشكلات محيط زيستي به همراه داشته باشد. بعبارت ديگر بايد گفت كه بسياري از مشكلات محيط زيستي برايندي از مولفه هاي اكوسيستمي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، فني، قانوني مي باشند كه دستيابي به هدف غائي توسعه پايدار در گرو توجه و بررسي همه جانبه اين پارامترها است. رويكرد سيستمي به محيط زيست نگرش پيشگيرانه را با نگاه درماني جايگزين مي كند كه مطمئنا داراي بازده بهتري به لحاظ جميع ابعاد خواهد داشت.
دومين كنفرانس "برنامه ريزي و مديريت محيط زيست" با در نظر داشتن اين مهم توسط دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران به منظور فراهم كردن بستر مناسب براي افزايش تعامل و همفكري اساتيد، محققان، صاحب نظران، مديران، تصميم گيران، تصميم سازان، كارشناسان و كليه افراد درگير و مسئول در حوزه محيط زيست در راستاي رسيدن به محيط زيست عاري از مشكلات و نهايتا توسعه پايدار درخور برگزار مي گردد.
اين همايش كه بعنوان تنها همايش تخصصي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست توسط تنها دانشكده تحصيلات تكميلي محيط زيست كشور برگزار مي گردد از مشاركت اساتيد مطرح و برجسته كشور در امور داوري و سخنراني بهره خواهد برد. اين مشخصه بارز و منحصر به فرد سبب افزايش مشاركت بيش از پيش اساتيد، دانشجويان، و كليه دست اندركاران محيط زيست در كليه بخش هاي دولتي و خصوصي كشور مي گردد.
در اين راستا برخي از كارگاه هاي آموزشي كاربردي نيز جهت بهره برداري علاقمندان بالاخص افراد مشغول در حوزه صنعت توسط مجرب ترين اساتيد برگزار خواهد شد.گواهي نامه شركت در همايش و كارگاه هاي آموزشي نيز توسط دانشكده اعطا مي گردد.
وجود دبيرخانه دائمي كنفرانس در محل دانشكده محيط زيست اين اطمينان را مي دهد تا بستري مناسب جهت پاسخگوئي هميشگي به نيازهاي مخاطبين همايش و برقراري تعامل سازنده بوجود آيد. بهره گيري از قابليت هاي الكترونيكي به منظور اطلاع رساني، ثبت نام، دريافت، داوري و اعلام نتايج مقالات، و نيز كليه امور مربوط به دبيرخانه با كاهش فرايندهاي بوروكراتيك تسهيل در استفاده بهينه از همايش را در پي خواهد داشت.
لازم مي دانم از زحمات كليه دست اندركاران همايش به سبب تلاش مجدانه خود و نيز حمايت و حضور مشاركت كنندگان و مدعوين عزيز در برگزاري اين همايش كمال تشكر را داشته باشم.

دكتر حميدرضا جعفري
معاونت اجرائي دانشكده و دبير همايش

اعضاي كميته علمي:
دكتر مجتبي اردستاني
دكتر خسرو اشرفي
دكتر بابك اميدوار
دكتر بهنوش امين زاده
دكتر هما ايراني بهبهاني
دكتر اكبر باغوند
دكتر صديقه ببران
دكتر سيد حسين بحريني
دكتر مجيد بغدادي
دكتر فرزام پوراصغر
دكتر محمد پورمهاباديان
دكتر مسعود تجريشي
دكتر علي ترابيان
دكتر احد توكلي
دكتر حميدرضا جعفري
دكتر ناصر حاجي زاده ذاكر
دكتر رضا حسنوي
دكتر حسن دارابي
دكتر علي دريا بيگي
دكتر عبدالرسول سلمان ماهيني
دكتر عبدالرضا سيف
دكتر غلامعلي شرزه اي
دكتر مجيد شفيع پور
دكتر اسماعيل صالحي
دكتر ادوين صفري
دكتر سيد نادر طباطبائي
دكتر منوچهر طبيبيان
دكتر قهرمان عبدلي
دكتر محمد علي عبدلي
دكتر كاظم علوي پناه
دكتر فريدون غضبان
دكتر شهرزاد فريادي
دكتر عبدالرضا كرباسي
دكتر سعيد كريمي
دكتر آرام كلهري
دكتر سعيد گيتي پور
دكتر سعيد گيوه چي
دكتر نغمه مبرقعي
دكتر سعيد متصدي
دكتر محمدرضا مثنوي
دكتر محمود محمودي
دكتر مجيد مخدوم
دكتر نسرين مصفا
دكتر بهرام ملك محمدي
دكتر ناصر مهردادي
دكتر سيمين ناصري
دكتر سيد احمد ميرباقري
دكتر غلامرضا نبي بيدهندي
دكتر تورج نصرآبادي
دكتر مهرداد نظريها
دكتر فرشاد نوريان
دكتر محمد حسين نيك سخن
دكتر علي رضا نورپور
دكتر احمد نوحه گر
دكتر حسن هويدي
دكتر احمدرضا ياوري


اعضاي كميته اجرايي:
نفرات كليدي
رئيس همايش: دكتر غلامرضا نبي بيدهندي
دبير همايش: دكتر حميدرضا جعفري
دبير كميته علمي : دكتر شهرزاد فريادي
دبير اجرائي: دكتر سعيد كريمي
دبير كميته ارتباط با صنعت: دكتر علي رضانورپور
دبير كميته روابط عمومي: مهندس محمد مشاري
اعضاي كميته اجرايي
دكتر حسن هويدي
دكتر تورج نصرآبادي
مهندس اطهره نژادي
محمد مهدي لطفي
مهندس سياوش صديقيان
مهندس حسن نوروزي
علي اصغر ودايع خيري
زهرا روحي
ليدا انصاري
نگين نيك اقبال
محمد سهرابي
ابراهيم شمسي پور
هدي حاجي باقري
مونا محموديان
سميه قضايي نيا
حسام حسن خاني قوام
منصور سوداگري
مريم قوانلو قاجار
ميثم مقتدايي
محمد حسين شاه آبادي
يونس نوكنده
اردلان زرنديان
جونكو تانيگوچي

نظرات