همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت

همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت

همايش ملي نقد و بررسي لايحه جديد قانون تجارت

معرفي همايش:
كهنه بودن قوانين مربوط به قانون تجارت، سكوت قانون در عرصه هاي جديد تجارت جهاني، چند پارگي و قوانين پراكنده و اصلاحات فراوان قانون فعلي، باعث شد تا در سال 1381 مسئولين وقت تصميم به تدوين لايحه جامع قانون تجارت بگيرند. بنابراين امر تدوين پيش نويس لايحه جديد قانون تجارت را به وزارت بازرگاني سپردند تا با همكاري وزارت صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي، دادگستري و كار و امور اجتماعي قانوني جامع و مانع تدوين شود.
اين لايحه  كه در ابتدا داراي هشت فصل، يك هزار و ۲۸ ماده و ۱۵۰ تبصره بود، پس از سالها بحث و بررسي و بر مبناي نيازهاي روز عرصه تجارت جهاني توسط وزارت بازرگاني تدوين و در سال ۸۲ به دولت ارائه شد. و بالاخره در مجلس هشتم با همكاري دستگاه هاي ذيربط همچون قوه قضائيه، وزارت بازرگاني و مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي كليات آن بررسي ،ودر قالب 1261 ماده در تاريخ 1390/10/06در كميسيون حقوقي وقضايي مجلس تصويب ودر جلسه علني1391/01/23 مجلس شوراي اسلامي براي مدت 5سال به صورت آزمايشي موافقت شد.
دانشگاه آزاد اسلامي مراغه هم به توجه به اهداف ورسالتهاي خويش با همكاري ساير واحدهاي دانشگاهي وسازمان بازرگاني استان آذربايجانشرقي برگزاري همايش «نقد وبررسي لايحه جديد قانون تجارت» را باهدف آسيب شناسي لايحه فوق از زواياي مختلف وارايه راهكارهاي اصلاحي از يك سال پيش با محورهاي مشخص در دستور كار خود قرار داد كه انشا الله اين نشست بتواند برخي از مشكلات وابهامات لايحه قانون تجارت را قبل از نهايي شدن مرتفع سازد.

محورهاي همايش:
1-وضعيت اسناد تجاري در لايحه جديد قانون تجارت
2-تجارت الكترونيك در لايحه جديد قانون تجارت
3-مقررات كيفري در لايحه جديد قانون تجارت
4-تحولات شركتهاي تجاري در لايحه جديد قانون تجارت
5-وضعيت ورشكستگي در لايحه جديد قانون تجارت
6-مطابقت لايحه جديد قانون تجارت با مقررات اسلامي
7-مقايسه تطبيقي لايحه جديد قانون تجارت با قوانين خارجي وكنوانسيونهاي بين المللي
8-وساير موضوعات مرتبط با لايحه جديد قانون تجارت

برگزار كنندگان:
 -دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه
-انجمن علمي وادبي دانشگاه ازاد اسلامي مراغه
-سازمان صنعت ومعدن استان آذربايجان شرقي
-اتاق بازرگاني تبريز
-منطقه آزاد ارس
-برخي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي

مسئولان برگزاري همايش:
خسرو صدر حقيقي، دكتري تخصصي، رييس كميته اجرايي
رحيم ملاجاني، فوق ليسانس، دبير اجرايي
سيد جواد نصيري، فوق ديپلم، عوامل اجرايي
فريد غلامزاده، فوق ليسانس، عوامل اجرايي
عليرضا بهزاد، ليسانس، عوامل اجرايي
محمد كاظم شاهي، ليسانس، عوامل اجرايي

اعضاي هيات علمي همايش:
بابك پورقهرماني,دانشجوي دكتري,دبيرعلمي
رضا سكوتي,دكتري تخصصي,عضو هيئت علمي
علي غريبه, دكتراي,تخصصي,عضو هيئت علمي
اسماعيل صغيري, دكتراي تخصصي, عضو هيئت علمي
پرويز دهقاني, دكتراي تخصصي,عضو هيئت علمي
اباست پور محمد,دكتراي تخصصي,عضو هيئت علمي
سيد حسين اعلم الهدي,دكتري تخصصي, عضو هيئت علمي
جمال بيگي,دكتري تخصصي, عضو هيئت علمي
حسين فخر,دكتري تخصصي,عضو هيئت علمي
حسين ثريايي, دكتري تخصصي,عضو هيئت علمي
اسماعيل صغيري,دكتري تخصصي,عضو هيئت علمي
فاطمه احدي,دكتري تخصصي,عضو هيئت علمي
فرمان كرم روان, فوق ليسانس,عضو هيئت علمي
ودود برزي,فوق ليسانس, عضو هيئت علمي

 

نظرات