همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

همايش ملي و جشنواره علمي خرماي ايران

با هدف گرد هم آمدن محققين، متخصصان، دانشجويان و كارشناسان امر كشاورزي كشور و هم انديشي صاحبنظران پيرامون مباحث مربوط به خرما در ايران، همايش ملي و جشنواره علمي خرماي ايران در تاريخ 12 و 13 شهريورماه 1391 با همكاري دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كانون هماهنگي دانش و صنعت خرما و انجمن خرماي كرمان برگزار خواهد شد. پذيرش مقاله در اين همايش بنابر انتخاب شركت كنندگان محترم به دو صورت خلاصه مقاله يا مقاله كامل خواهد بود.

محورهاي همايش عبارتند از:
يافته هاي فيزيولوژي و فيزيولوژي پس از برداشت خرما
آفات، بيماريها و علف هاي هرز خرما
بهنژادي و بيوتكنولوژي خرما
تغذيه و آبياري خرما
بازار شناسي، بازاريابي و توسعه و بهبود اقتصاد، تجارت و صادرات خرما
مكانيزاسيون و كاربرد تكنولوژي هاي نوين در توليد و فرآوري خرما
راهكارهاي بهبود و ارتفا صنايع فرآوري و بسته بندي خرما
استانداردهاي كاشت، داشت، برداشت و توليد خرما
مديريت بازيافت و فرآورده هاي جانبي خرما
بهداشت، ارزش دارويي و تغذيه اي خرم
تحليل زنجيره ارزش صنعت خرما
بازاريابي بين المللي

اعضاي كميته راهبردي
مهندس اسماعيل نجار؛ استاندار كرمان و رئيس كانون هماهنگي دانش و صنعت خرما
دكتر نصرالله گرامي؛ رئيس دانشگاه شهيد باهنر كرمان
دكتر احمد مومني؛ معاون پژوهشي دانشگاه شهيد باهنر كرمان
دكتر اكبر حسيني پور؛ معاون پشتيباني و توسعه دانشگاه شهيد باهنر كرمان
دكتر غلامرضا خواجويي نژاد؛ رئيس دانشكده كشاورزي
دكتر قاسم محمدي نژاد؛ رئيس پژوهشكده باغباني دانشگاه شهيد باهنر كرمان
مهندس محسن رشيد فرخي، رئيس انجمن خرماي استان كرمان

اعضاي كميته اجرايي

رئيس همايش: دكتر حاجي محمد تكلوزاده؛ عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان و نايب رئيس كانون هماهنگي دانش و صنعت خرما

نايب رئيس همايش و مسئول هماهنگي:
دكتر قاسم محمدي نژاد (عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان)

دبير اجرايي همايش:
دكتر اصغر شيرواني (عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان)

دبير علمي همايش: دكتر مسعود خضري (عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان)

اعضاي كميته علمي همايش:
دكتر محمدجواد آروين
دكتر زهرا پاك كيش
دكتر بهمن پناهي (مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي كرمان)
دكتر ايرج توسليان
دكتر مسعود خضري
دكتر عبدالامير راهنما (موسسه تحقيقات خرما و ميوه هاي گرمسيري)
دكتر مهدي سرچشمه پور
دكتر محمد حسين شمشيري (گروه علوم باغباني دانشگاه وليعصر (عج) رفسنجان)
دكتر غلامحسين شهيدي
دكتر اصغر شيرواني
دكتر روح الله عبدالشاهي
دكتر احمد غضنفري
دكتر محمد حسن فولادي
دكتر قاسم محمدي نژاد
دكتر موسي نجفي نيا (مركز تحقيقات كشاورزي جيرفت و كهنوج)

نظرات