همایش علوم مدیریت نوین

همایش علوم مدیریت نوین

همايش علوم مديريت نوين

همايش «علوم مديريت نوين» با فراخوان ملي و بين المللي، قصد دارد تا گردهمايي بزرگ علمي را براي دانشمندان، صاحبنظران و انديشمندان علوم مديريت رقم بزند. با تبادل نتايج آخرين پژوهش هاي صورت گرفته و اطلاع رساني نتايج كاربردي آنها سهمي در اعتلاي نظام مديريتي كشور، دستيابي به توسعه پايدار، رشد و شكوفايي صنايع و توليد ملي و بهبود وضعيت اقتصادي جامعه خواهيم داشت.  همچنين  به  اشتراك  گذاشتن  جديدترين  يافته هاي علمي و تحقيقاتي به روزآمدي علمي و حرفه اي فعالان دانشگاهي وعرصه كسب و كار خواهد انجاميد. دبيرخانه همايش از همه اساتيد، دانشجويان و محققين گرامي دعوت مي نمايد تا آثار بديع علمي و پژوهشي خود را جهت ارائه در همايش ارسال نمايند.

محور هاي همايش
- مديريت نيروي انساني
- مديريت توليد
- مديريت بازرگاني و بازاريابي
- مديريت دولتي
- مديريت آموزش
- مديريت سيستم اطلاعات مديريت
- مديريت كارآفريني
- مديريت كشاورزي
- مديريت بيمه
- مديريت پروژه
- مديريت مالي و حسابداري
- مديريت دانش
- مديريت انرژي
- مديريت استراتژيك
- ساير مباحث وابسته به علوم مديريت

نظرات