کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

كنفرانس مهندسي برق، كامپيوتر و فناوري اطلاعات

معرفي كنگره:
مؤسسه آموزش عالي خيام مشهد مفتخر است به مناسبت بيستمين سال تاسيس خود، كنگره مهندسي برق، كامپيوتر و فناوري اطلاعات را درآبانماه سال ۱۳۹۱ در پايتخت معنوي ايران ( مشهد مقدس ) برگزار نمايد. اين كنگره محيط مناسبي را براي تبادل نظر اساتيد، متخصصان صنعت و كليه محققان كشور فراهم خواهد نمود. اميد است تا با تلاش مجموعه فوق گام مثبتي در جهت تدوين و پياده سازي فناوريهاي نوين صنعت برق، كامپيوتر و فناوري اطلاعات برداشته شود. كميته علمي كنگره از كليه محققان، متخصصان و صاحبنظران در زمينه هاي مرتبط دعوت مي كند تا مقالات پژوهشي خود را كه حاوي يافته هاي نو در زمينه هاي موضوعي كنگره است و نيز پيشنهادات مرتبط را براي برگزاري كارگاه هاي آموزشي، تشكيل ميزگردهاي تخصصي و نشست هاي خصوصي در زمينه هاي موضوعي كنگره به آدرس هاي مشخص شده كنگره ارسال كنند .

اهداف كنگره:
آشنايي متخصصان و پژوهشگران دانشگاهي و مراكز پژوهشي و صنعتي كشور با يكديگر، مبادله اطلاعات و ارائه فعاليت هاي علمي، ايجاد انگيزه بين دانشجويان جهت انجام فعاليت هاي پژوهشي، گردآوري و ارائه دستاوردهاي علمي و پژوهشي محققان، فراهم آوردن بستري مناسب جهت ارتباط دانشجويان ممتاز و صاحبان صنايع و كارآفرينان، ايجاد ارتباط بين صنعت و مراكز آموزش عالي، ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري در زمينه موضوعي كنگره در داخل و خارج از كشور است. مقاله بايد در زمينه يكي از موضوعات پژوهشي مهندسي برق (قدرت، الكترونيك، مخابرات، كنترل و مهندسي پزشكي) مهندسي كامپيوتر ( نرم افزار، علوم كامپيوتر و سخت افزار) سيستم هاي هوشمند، محاسبات نرم، شبكه هاي كامپيوتري و اينترنت، مهندسي فناوري اطلاعات، بهينه سازي مصرف انرژي يا ساير زمينه هاي وابسته و كاربرد هاي صنعتي و پزشكي در آنها باشد .


محورهاي كنگره:
1- قدرت
مولد برق پراكنده
انرژي و منابع تجديد پذير
توليد و بهينه سازي انرژي
مديريت انرژي،مصرف و تقاضا
تشخيص وضعيت و خطا در سيستم هاي قدرت
طراحي،بهره برداري و قابليت اطمينان سيستم هاي قدرت
كيفيت توان الكتريكي
سيستم هاي انتقال ولتاژ بالاي جريان مستقيم
مهندسي فشار قوي
مبدل هاي الكترونيك قدرت و كنترل آنها
منابع تغذيه سوئيچينگ و سيستم هاي توان پالسي
ماشين هاي الكتريكي و كاربردها
نيروگاه ها
و ساير موارد مرتبط

2- كنترل:
سيستم هاي كنترل خطي و غير خطي
سيستم ها و كنترل هوشمند
كنترل تطبيقي
كنترل مقاوم
كنترل بهينه و بهينه سازي
رباتيك و مكاترونيك
ناوبري و هوا فضا
اتوماسيون و كنترل صنعتي
شناسايي سيستم
مدل سازي
كنترل و مانيتورينگ بر مبناي وب
و ساير موارد مرتبط

3- الكترونيك:
نيمه هادي ها
قطعات نيمه هادي
قطعات نانو الكترونيك
الكترونيك نوري
مدار هاي مجتمع آنالوگ
سيستم هاومدار هاي مجتمع ديجيتال
سيستم ها ومدار هاي مجتمع ديجيتال مخلوط
مدارهاي مجتمع فركانس راديويي
الكترونيك صنعتي
سيستم هاي الكترو مكانيك
سيستم هاي الكترو مكانيك
نانو الكترونيك
و ساير موارد مرتبط

4- مخابرات:
تئوري مخابرات
تئوري اطلاعات،كدينگ و رمز نگاري
پردازش سيگنال(صوت و تصوير)
مخابرات سيار
مخابرات نوري
مخابرات ماهواره اي
تئوري و كاربردهاي الكترومغناطيس
ميدان ها و امواج
قطعات،مدارات و زيرسيستم هاي ماكروويو و موج
مخابرات شبكه
مخابرات طيف گسترده
و ساير موارد مرتبط

5- مهندسي پزشكي
پردازش سيگنال هاي زيستي
پردازش تصاوير پزشكي و سيستم هاي تصوير برداري
مهندسي عصبي، سيستم هاي عصبي-عضلاني، مهندسي توان بخشي
سيستم هاي واسط مغز-كامپيوتر
اپتيك و ليزر پزشكي
 و ساير موارد مرتبط

6- مهندسي نرم افزار و علوم كامپيوتر
نظريه محاسبات
امنيت اطلاعات و امنيت سيستم هاي نرم افزاري
تست و ارزيابي سيستم هاي نرم افزاري
مهندسي وب
پايگاه داده عملياتي و پايگاه داده تحليلي
سيستم هاي نرم افزاري
مهندسي نرم افزار و روش هاي صوري
مباحث ويژه در مهندسي نرم افزار
مديريت دانش
انتولوژي
وب معنايي
 و ساير موارد مرتبط

7- بهينه سازي مصرف انرژي
انرژي و منابع تجديد پذير
توليد و بهينه سازي انرژي
مديريت انرژي،مصرف و تقاضا
و ساير موارد مرتبط

8- مهندسي سخت افزار:
معماري كامپيوتر
سيستم هاي حسابي
قابليت اطمينان،تحمل پذيري اشكال و آزمون پذيري
معماري سيستم هاي موازي
مدل سازي و ارزيابي كارايي سيستم هاي كامپيوتري
مدارهاي مجتمع در مقياس بسيار بزرگ
سيستم هاي نهفته و بي درنگ
سيستم هاي قابل پيكر بندي
فناوري هاي نو ظهور
مباحث ويژه در سيستم هاي ديجيتال
 و ساير موارد مرتبط

9- مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطات:
رمزنگاري و پنهان نگاري
بيو انفورماتيك
داده كاوي و سيستم هاي اطلاعاتي
امنيت داده
نقش فناوري اطلاعات در توسعه گردشگري
فناوري اطلاعات و ارتباطات
آموزش و تجارت الكترونيك
كاربرد نوين فناوري اطلاعات
فناوري اطلاعات و معماري سازماني
و ساير موارد مرتبط

10- شبكه هاي كامپيوتري و اينترنت
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي بي سيم
انتقال داده
امنيت شبكه هاي كامپيوتري
امنيت اينترنت
محاسبات اينترنتي،مشبك و خوشه اي
پردازش موازي و سيستم هاي توزيعي
پردازش ابري
مدل سازي و ارزيابي كارايي شبكه هاي كامپيوتري
مباحث ويژه در شبكه هاي كامپيوتري و سيستم هاي توزيعي
و ساير موارد مرتبط

11- رياضيات و كاربرد آن در علوم كامپيوتر و فناوري اطلاعات:
تحقيق در عمليات
سيستم هاي فازي
محاسبات تكاملي
سيستم هاي حسابي
و ساير موارد مرتبط

12- روشهاي نوين در سيستم برق ساختمان، روشنايي
مديريت مصرف انرژي در ساختمان
سيستم همبندي و نقش آن در ايمني ساختمان
بهينه سازي سيستم هاي ارتينگ در ساختمان (مسكوني - اداري - صنعتي و...)
اغتشاشات شبكه برق ساختمان و شيوه هاي جلوگيري از آن
طراحي بهينه سيستم اعلام حريق در ساختمان
تعيين مقدار بهينه ديماند برق ساختمانها
توسعه صنعت برق با ديدگاه معماري شهري
طراحي بهينه سيستم هاي صوتي ، برقگير و آنتن مركزي در ساختمان
طراحي سيستم هاي هوشمند در ساختمان ها
طراحي سيستم هاي برق پشتيبان در ساختمانها (توليدات پراكنده ، ژنراتور اضطراري و......)
تاثير متقابل سيستم هاي برقي ساختمان و شبكه هاي توزيع
طراحي اسانسور و پله برقي در ساختمان ها
روشنايي ساختمان و فناوري هاي نوين
و ساير موارد مرتبط

 

نظرات