سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

سومين كنفرانس بين المللي حوادث رانندگي و جاده اي

محورهاي سومين كنفرانس بين المللي حوادث رانندگي وجاده‌اي»

مهندسي ايمني راه و روسازي
 • ايمني در طراحي مسير، تقاطع‌ها و دوربرگردان‌ها
 •نگهداري و بهسازي راه
 •زهكشي سطح راه
 •مقاومت لغزشي و كيفيت سطح روسازي
 •استفاده از آسفالت‌هاي ويژه
مهندسي ايمني ترافيك
 •مديريت ايمني ترافيك
 •مدل‌هاي ايمني و تخمين سوانح جاده­اي
 •ايمني در محوطه‌هاي كارگاهي راهسازي
 •ايمني و حمل و نقل عمومي
فن‌آوري اطلاعات
 •تجهيزات پيشرفته كنترل ترافيك
 •سيستم‌هاي حمل و نقل هوشمند
 •سيستم‌هاي ناوبري
 •نقش شبيه‌ساز‌هاي ترافيكي در كاهش حوادث
 •نقش سامانه‌هاي الكترونيك، مخابراتي و فناوري اطلاعات
استانداردهاي ايمني
 •بررسي آيين نامه طرح هندسي راه از ديدگاه ايمني
 •صنايع و خودروساز‌ها (وضع موجود و مطلوب)
وسايل نقليه
 •ايمني خودرو و موتورسيكلت
 •استانداردهاي ايمني
 •معاينه فني وسايل نقليه سبك و سنگين
مديريت سوانح
 •تدابير قبل از وقوع حادثه
 •مديريت صحنه تصادف
 •مديريت ريسك سوانح جاده­اي
 •تدابير بعد از وقوع حادثه
 •نقش امداد و نجات و فوريت‌هاي پزشكي در كاهش صدمات سوانح
 •نقش تروماسنترها دركاهش مرگ و مير و معلوليت هاي ناشي از حوادث ترافيكي
 •فناوري­هاي امداد و نجات جاده­اي
 •پايگاه­هاي ثابت و سيار امداد و نجات جاده­اي
 •نقش ارتباطات و فن آوري اطلاعات در مديريت سوانح
 •مكان يابي و توسعه مراكز درماني
 •نقش سازمان‌هاي متولي در نوتواني و بازتواني معلولين حوادث جاده‌اي
قانونگذاري و اجراي قوانين و مقررات
 •قوانين جديد راهنمايي و رانندگي،‌ نحوه اجرا و پيامد‌هاي آن
 •قانون جامع حمل و نقل
 •آيين نامه‌هاي اجرايي
 •جايگاه، نقش و نحوه تعامل سازمان‌هاي مختلف
 •جايگاه پليس و مقررات راهنمايي و رانندگي
 •جايگاه نهادهاي قانونگذار و كاستي‌هاي قانوني
 •بررسي علل قانون‌گريزي رانندگان متخلف
 •اصلاح رفتار رانندگان و عابران  پياده
آموزش و فرهنگ ترافيك
 •نقش رسانه‌ها
 •آموزش و فرهنگ سازي
 •ابعاد روان شناختي و جامعه شناختي حوادث ترافيكي
اهميت و نقش بيمه
 •حوادث ترافيكي و اثرات آن بر اقتصاد بيمه‌هاي خودرو
 •نقش حوادث ترافيكي بر كيفيت خدمات بيمه‌اي
 •حوادث ترافيكي و توسعه شاخص‌هاي اقتصادي
اقتصاد و ايمني ترافيك
 •جايگاه بيمه و مباحث اقتصادي
 •سياست­گذاري تخصيص اعتبار با رويكرد ايمني
 •ايمني عابرين پياده، موتورسيكلت و دوچرخه
موضوعات ديگر
 •ايمني در حمل و نقل كالاهاي خطرناك
 •استانداردسازي رفتارهاي ترافيكي
 •سلامت جسمي و رواني رانندگان

نظرات