دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

دهمين همايش بين المللي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي

هدف اصلي از برگزاري همايش هاي بين المللي مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي ايجاد فضاي مناسب جهت بحث و تبادل نظر و انتقال تجربيات ميان متخصصين و دست اندركاران مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي از كشورهاي مختلف و اطلاع از آخرين دستاوردهاي علمي، فني و تجربي آنها مي باشد. در اين زمينه تاكيد عمده بر ارتقاء كيفي سطح علمي مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي در كشور مي باشد. علاوه بر اين همكاريها ICOPMAS بستر مناسبي را جهت ارائه توانمنديهاي تخصصي موجود در منطقه فراهم ميكند.

در اين ارتباط كارشناسان و شركتهاي مهندسين مشاور و پيمانكاران و سازندگان تجهيزات بندري و دريايي نيز فرصت ارائه قابليتهاي خود را خواهند يافت و زمينه هاي لازم براي كارفرمايان، سرمايه گذاران، مهندسان مشاور، پيمانكاران و ديگر متقاضيان خدمات و امكانات مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي ايران براي تصميم گيري، برنامه ريزي و همكاريهاي آتي مهيا مي سازد.

محورهاي همايش:
1- هيدروديناميك و مهندسي دريا
- امواج و جريانات دريايي
- طوفانهاي حاره اي و سونامي
- انتقال رسوب، فرسايش و تغييرات خط ساحلي
-اندازه گيري و تحليل پارامترهاي دريايي

2- مديريت سواحل و بنادر
- مديريت يكپارچه مناطق ساحلي (ICZM)
- مديريت بحران مخاطرات دريايي
- كاربرد GIS و سنجش از دور
- فن آوري هاي نوين در مديريت بنادر

3- مهندسي سواحل و بنادر
- طراحي و ساخت سازه هاي ساحلي
- بازرسي، نگهداري و تعميرات سازه هاي ساحلي
- تجهيزات و مصالح نوين ساخت سازه هاي ساحلي
- انرژي هاي تجديدپذير دريايي

4- مهندسي فراساحلي و خطوط لوله
- طراحي و ساخت انواع سازه هاي فرا ساحلي
- بازرسي، نگهداري و تعميرات سازه هاي فرا ساحلي
- طراحي و اجراي خطوط لوله در بستر دريا
- ژئوتكنيك دريايي

5- محيط زيست، ايمني و امنيت دريايي
- مديريت ايمني و امنيت بنادر و دريانوردي
- روش هاي نوين ناوبري ، هيدروگرافي و لايروبي
- آلودگي و اثرات زيست محيطي سازه ها و حمل و نقل دريايي
- زيستگاههاي حساس ساحلي و دريايي

نظرات