اولین همایش بین المللی معماری و توریسم (راهکارهای مناسب برای توسعه شهرها)

اولین همایش بین المللی معماری و توریسم (راهکارهای مناسب برای توسعه شهرها)

اولین همایش بین المللی معماری و توریسم، راهکارهای مناسب برای توسعه شهرها

ساير برگزار كنندگان:

با حمايت شهرداري مشهد، دبيرخانه نشست ادواري كلان شهرهاي كشور، شهرداري تهران، سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي،استانداري خراسان رضوي، سازمان ميراث فرهنگي خراسان رضوي، وزارت راه و شهرسازي، صدا و سيماي خراسان رضوي، دانشگاه فردوسي مشهد، مركز آموزش عالي علمي كاربردي شهرداريهاي خراسان رضوي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد، دانشگاه خيام مشهد، پژوهشكده گردشگري جهاددانشگاهي، دو هفته نامه پيام ساختمان، بنياد معماري ميرميران، آژانس مسافرتي و جهانگردي آتي، شركت سينمايي نادر فيلم شرق و سيويليكا

محورهاي همايش:
معماري معاصر ايران و نقش و جايگاه آن در صنعت توريسم و گردشگري
معماري و برندينگ جهاني
معماري و راهكارهاي فرهنگي-اجتماعي
معماري اسلامي، تاريخي، ميراث فرهنگي
معماري و توريسم جايگزين

گواهي نامه ها:
گواهي نامه از سوي سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي و شهرداري مشهد
گواهي نامه از مركز رايا و دانشگاه وست مينستر لندن

نظرات