نخستین همایش ملی مهندسی تخریب در صنعت ساختمان

نخستین همایش ملی مهندسی تخریب در صنعت ساختمان

درباره همايش
عمليات تخريب در بسياري از فعاليتهاي عمراني و ساختماني  به عنوان اولين و حساس‌ترين بخش از عمليات اجرايي مي‌باشد. متاسفانه طي سالهاي اخير آمار حوادث صنعت ساختمان در كشور نمايانگر آنست كه تخريبهاي غير اصولي، تبعات و آسيب‌هاي جاني و مالي سنگيني را بهمراه داشته است. مساله قابل تأمل اينجاست كه حوادث مذكور در تخريب ساختمانهاي يك يا چند طبقه، بروز نموده‌اند و در آينده‌اي نزديك، عمر مفيد ساختمانها با تعداد طبقات بيشتر و همچنين سازه‌هاي گوناگون( همچون سيلوها، سدها، منابع بتني، سوله‌ها و ...) رو به پايان بوده، كه در صورت عدم آمادگي، چاره‌انديشي و پيش‌بيني تمهيدات لازم در اين زمينه، صنعت ساختمان با چالشي اساسي رو به رو خواهد شد.
نخستين همايش ملي مهندسي تخريب در صنعت ساختمان، در تاريخ 27 مهرماه 1391 در محل دانشگاه صنعتي اميركبير با هدف تقويت رويكرد و نگرش مهندسي و مديريتي به تخريب و آسيب شناسي وضع موجود و ارائه راهكارهاي علمي، كاربردي و اجرايي برگزار خواهد شد.

محورهاي همايش:
- انواع روشها و تكنيكهاي تخريب ساختمانها و سازه‌ها
- مباني و اصول مهندسي تخريب،مديريت و نظارت تخريب
- اهميت نگرش مهندسي به مقوله تخريب ساختمانها و سازه‌ها
- مديريت ايمني/HSE ، بازيافت، مديريت پسماند در فرايند تخريب
- نقش تجهيزات، ماشين‌آلات، مصالح، سيستمها و فناوريهاي نوين
- وظايف و مسئوليتهاي حقوقي، قانوني و قراردادي و نقش صنعت بيمه
- بررسي ضوابط، مقررات، دستورالعملها و آيين نامه‌هاي ملي و بين‌المللي
- بررسي مسائل، مشكلات و چالشهاي موجود و ارائه راهكارهاي علمي و عملي

مخاطبان:
- كليه سازمانها، ادارات، نهادها و ارگانهاي سياستگذار در صنعت ساخت
- دانشگاه‌ها، كليه مراكز مطالعاتي، موسسات آموزشي و پژوهشي مرتبط
- معاونتهاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي استانداريهاي سراسر كشور
- سازمان‌هاي مسكن و شهرسازي، بنيادمسكن و نظام مهندسي ساختمان استان‌ها
- شهرداري‌ها، سازمانهاي تابعه و شوراهاي اسلامي شهرها در سراسر كشور
- شركتهاي آب منطقه‌اي و آب و فاضلاب استانهاي سراسر كشور
- سازمانها، شركتها و ادارات كل تابعه وزارت راه و ترابري
- شركت‌ها و دفاتر فني و مهندسي، پيمانكاران، انبوه‌سازان، مشاوران و كارفرمايان
- وزارت كار و امور اجتماعي، بهداشت و سازمان حفاظت محيط زيست و ادارات تابعه
- انجمن‌ها و تشكلهاي علمي، صنفي، تخصصي و سازمانهاي مردم‌نهاد
- شركت‌هاي بيمه، كنترل و بازرسي و آزمايشگاه‌هاي فني
- توليدكنندگان، واردكنندگان و عرضه‌كنندگان تجهيزات و ماشين‌آلات
- كليه مهندسان مجري، ناظر و طراح و كاردانان فني ساختمان
- كليه مسئولان و كارشناسان و مشاوران ايمني و بهداشت/HSE
- كليه فعالان، سرمايه‌گذاران و دست‌اندركاران صنعت ساختمان

نظرات