ششمین سمپوزیوم بین المللی مخابرات

ششمین سمپوزیوم بین المللی مخابرات

موسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري اطلاعات ششمين سمپوزيوم بين المللي مخابرات را از تاريخ 16لغايت 18 آبان ماه سال جاري برگزار مي نمايد. اين همايش هر دو سال يكبار با هدف هم انديشي در حوزه هاي مخابرات و كامپيوتر برگزار مي شود و طي آن آخرين پيشرفت هاي علمي و پژوهشي، آينده تكنولوژي هاي مخابراتي و همچنين مفاهيم و تئوري هاي جديد توسط صاحبنظران و صاحبان تكنولوژي در اين حوزه ها و در قالب مقالات علمي و كارگاه هاي آموزشي، سخنراني هاي كليدي و ميزگردها ارائه خواهد شد.

محورهاي اين سمپوزيوم عبارتند از:
1-آنتن و امواج
2-مخابرات بي سيم ، سيار و ماهواره اي
3-سيستمهاي مخابرات نوري
4-تئوري شبكه هاي مخابراتي
5-فناوري اطلاعات
6-امنيت در ارسال داده ها
7-تصميم سازي و برنامه ريزي در زمينه هاي ICT
8-موارد استراتژيك در ICT

زبان سمپوزيوم (مقالات، سخنرانيها و كارگاه هاي آموزشي) انگليسي بوده و در نمايشگاه جنبي كنفرانس نيز آخرين دستاوردها و تكنولوژي هاي ملي و بين المللي توسط شركتها و موسسات ارائه خواهد شد.

نظرات