دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک

دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک

دومين كنفرانس بين المللي سالانه انرژي پاك

معرفي كنفرانس:
به ياري پروردگار، پژوهشكده انرژي مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي در نظر دارد دومين كنفرانس سالانه  انرژي پاك را در 21 و 22 تير ماه 1391 برگزار نمايد. هدف اين كنفرانس سالانه، آشنايي متخصصان و پژوهشگران دانشگاهي و مراكزپژوهشي و صنعتي كشور با فعاليت يكديگر، مبادله اطلاعات و ايجاد ارتباط بين صنعتگران و پژوهشگران، آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري درزمينه هاي گوناگون فناوري هاي انرژي پاك وتشكيل ميزگردهاي تخصصي مي باشد. برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي معرفي آخرين ابداعات و تحولات در ابزارهاي تحقيقاتي و تكنولوژي روز همراه با بررسي مسائل اقتصادي و سياسي در به كارگيري انرژي پاك و آشنايي و  ترغيب عموم به استفاده از انرژي هاي نو از جمله برنامه هايي است كه طي برگزاري اين كنفرانس به انجام خواهند رسيد. بدين منظور، از كليه پژوهشگران، متخصصان و صاحب نظران دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراكز صنعتي و دانشجويان محترم دعوت مي شود تا با ارسال آخرين دستاوردهاي پژوهشي و تجربيات علمي و صنعتي خود ما را برگزاري هرچه بهتر اين كنفرانس ياري دهند. اميد است كه بتوان از اين راه گام هاي بلندي در راستاي اعتلاي برنامه تحقيقاتي و صنعتي كشور در زمينه توسعه منابع پاك و تجديدپذير انرژي برداشت.

محورهاي همايش
بيوگاز و زيست توده
پيل هاي سوختي
انرژي زمين گرمايي
انرژي وابسته به آب              
انرژي هيدروژن       
انرژي خورشيدي     
انرژي باد
سيستم هاي انرژي هيبريد
مديريت و بهينه سازي انرژي
بازيافت انرژي
روشهاي ذخيره سازي انرژي
اثرات زيست محيطي منابع انرژي تجديد پذير
ارزيابي جنبه هاي اقتصادي و فني منابع انرژي پاك
ديگر زمينه هاي مرتبط با انرژي هاي پاك

نظرات