دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک

دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک

اولين كنفرانس ملي سازه، زلزله و ژئوتكنيك

به دنبال برگزاري موفق اولين كنفرانس ملي سازه-زلزله- ژئوتكنيك (http://www.civilica.com/Papers-NCSEG01.html) در آذر 89 با حضور بيش از 1000 نفر از اساتيد و دانشجويان و مهندسين سراسر كشور توسط موسسه دانشگاهي پرديسان و كانون مهندسين بابلسر وكميته تخصصي عمران سازمان نظام مهندسي استان مازندران، بدينوسيله برگزاري دومين كنفرانس ملي سازه-زلزله-ژئوتكنيك در آذرماه 1391 اعلام ميگردد.
از اساتيد پژوهشگران، متخصصان، كارشناسان، صاحبنظران، مهندسان و دانشجويان گرامي گرايشهاي مختلف عمران دعوت بعمل مي آيد تا با حضور و ارسال مقالات و دستاوردهاي پژوهشي خود به هر چه با شكوه تر برگزار شدن اين كنفرانس كمك نمايند.
حسين پهلوان
دبير علمي كنفرانس

معرفي و اهداف همايش:

كشور عزيز ما ايران مانند ژاپن و نيوزيلند از جمله كشورهايي است كه تمامي مناطق آن لرزه خيز بوده و هر از چندگاهي خسارتهاي سنگين مالي و جاني را در اين رابطه متحمل شده است. نه ميتوان از وقوع زمين لرزه جلوگيري كرد و نه مي توان مكان و زمان وقوع و بزرگي و شدت آنرا دقيقا پيشبيني كرد. بنابراين تنها راه منطقي براي كاهش خطرات و ايمن ماندن از خسارات جاني و مالي ناشي از زلزله آموزش و افزايش دانش فني و رعايت ضوابط فني در كليه مراحل طراحي و نظارت و اجراء ساختمانها مي باشد.
در راستاي اداي دين دانشگاه هاي كشور نسبت به ارتقاء دانش در زمينه مهندسي عمران و زلزله پس از برگزاري موفق اولين كنفر انس ملي سازه – زلزله – ژئوتكنيك كه با استقبال كم نظير بيش از 1000 نفر ا ز مهندسين و دانشجويان و اساتيد كشور در سال 89 در بابلسر برگزار گرديد موسسه دانشگاهي پرديسان مازندران با همكاري كانون مهندسين شهرستان بابلسر و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مازندران و مركز ملي مقاوم سازي ايران دومين كنفرانس ملي سازه – زلزله - ژئوتكنيك را با حضور اساتيد دانشگاه، دانشجويان و مهندسين عزيزكشور درآذرماه91 در استان زيبا مازندران برگزار مي نمايد.
از همه اساتيد،پژوهشگران،مهندسين،دانشجويان علاقمند دعوت مي شود با حضورگرم وارسال مقاله در برگزاري پربارتر اين كنفرانس عظيم ملي همكاري نمايند.


محورهاي كنفرانس:
ديناميك سازه ها-مهندسي زلزله-زلزله شناسي
آسيب پذيري و مقاوم سازي لرزه اي
تحليل خطر زلزله و ژئوتكنيك لرزه اي
بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود
سازه
سازه هاي هيدروليكي و دريايي
مهندسي محيط زيست
ژئوتكنيك
مديريت ساخت
فناوري نوين در مواد و مصالح ساختماني

كميته علمي همايش:
-پروفسور غلامرضا قدرتي اميري- استاد دانشكده عمران - دانشگاه علم و صنعت ايران
-پروفسور عباسعلي تسنيمي – پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
- پروفسور وحيد رضا اوحدي- استاد دانشكده عمران دانشگاه همدان
-دكتر عبدالرضا سروقد مقدم- پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
-دكتر بهرخ حسيني هاشمي- پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
-دكتر جواد واثقي– دانشيار دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
-دكتر ابوالفضل اسلامي – دانشيار دانشگاه صنعتي اميركبير
-دكتر فرزين كلانتري- دانشگاه خواجه نصير
-دكتر رحمت مدندوست- دانشيار دانشگاه گيلان
-دكتر عليرضا ميرزاگلتبار- استاديار دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
-دكتر جواد جلالي مسلم- استاديار دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
-دكتر مرتضي نقي پور- دانشيار دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
-دكتر رضا نورزاد - استاديار دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
-دكتر فرشيد حقيقي - دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
-دكتر شوش پاشا- استاديار دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
-دكتر داوودي- استاديار دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
-دكتر محمود حسن پور- استاد يار دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر
-دكتر سيروس غلامپور- استاد يار دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر
-دكتر مهران اصفهاني زاده- دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس
-دكتر باقرحسين نيان- استاديار موسسه آموزش عالي پرديسان
دكتر بزرگ نسب- استادياردانشگاه مازندران
دكتر سيد پور- استاديار دانشگاه شمال
دكتر هدايتي- موسسه آموزش عالي پرديسان
مهندس حسين پهلوان مدير گروه عمران موسسه آموزش عالي پرديسان
مهندس خليل پاشا – دانشگاه طبري بابل
مهندس هما شفيعي- دانشگاه آزاد خمين
مهندس فهيمه رفيعي- موسسه آموزش عالي پرديسان
مهندس آتيه ابراهيمي- موسسه آموزش عالي پرديسان
مهندس سودابه پهلوان- موسسه آموزش عالي پرديسان
مهندس غلامرضا تبار- موسسه آموزش عالي آريان
مهندس محسن براهويي- موسسه آموزش عالي پرديسان
مهندس موتا صفرپور- موسسه آموزش عالي پرديسان

كميته اجرايي كنفرانس:
مهندس خاوري نژاد- رياست محترم نظام مهندسي استان مازندران
دكتر هادي رجايي – رياست محترم موسسه دانشگاهي پرديسان
مهندس محمد توسلي- رياست كانون مهندسين بابلسر
دكتر سيروس غلامپور- استاديار موسسه دانشگاهي پرديسان- رييس كنفرانس
مهندس حسين پهلوان- مدير گروه عمران موسسه دانشگاهي پرديسان-دبير علمي كنفرانس
مهندس حسين بخشي- دبير اجرايي كنفرانس
مهندس مجيد رهي- مسئول سايت و مدير فني كنفرانس
مهندس محسن براهويي- دبيركميته داوران
مهندس عليرضا صفرپور- رياست محترم نظام مهندسي شهرستان بابلسر
مهندس ايمان مسگريان-موسسه دانشگاهي پرديسان
گروه تخصصي عمران سازمان نظام مهندسي استان مازندران
مهندس موتا صفرپور-عضو هيات مديره كانون مهندسين بابلسر
مهندس قلي زاده- مدير اجرايي كانون مهندسين بابلسر
آقاي پورمهدي- كارشناس كانون مهندسين بابلسر
خانم پورمهدي- كارشناس كانون مهندسين بابلسر
مهندس آتيه ابراهيمي
مهندس سودابه پهلوان

 

نظرات