سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

سومين همايش ملي مهندسي صنايع و سيستم

اهداف همايش:
• تبادل دستاوردهاي علمي در زمينه مهندسي صنايع
• ايجاد بستري مناسب جهت بهره مندي از تجارب كارشناسان صنايع و آشنايي با انتظارات مديران بخش صنعت از دانشگاهيان و بالعكس
•  ترويج ، توسعه و تقويت روحيه دانش اندوزي و پژوهش در ميان دانشجويان، دانش آموختگان و دست اندركاران صنعت
• شناسايي چالش هاي موجود در صنايع كشور و ارائه راه حل هايي براي آن توسط صاحب نظران

آرمان همايش:
توسعه دانش مهندسي صنايع بومي شده
 انتقال دانش و تجربه از صنايع پيشرو به دانشگاه ها و بالعكس
 تقويت بنيه علمي متخصصين ايراني و پشتيباني از سازمانهاي تخصصي مهندسي صنايع و گسترش آنها به عنوان زيربناي توسعه
 ايجاد فضايي براي حمايت از طرح ها و مقالات برتر دانشگاهي توسط سازمان ها و نهاد هاي صنعتي كشور

محورهاي همايش:
برنامه ريزي و بهينه سازي سيستم هاي انرژي
مهندسي مالي و بورس
تفكر ناب در صنعت و خدمات
زنجيره تامين و لجستيك
پويايي هاي سيستم و مهندسي سيستم
كارآفريني و توسعه كسب و كار و بهره وري
برنامه ريزي و مديريت پروژه
مهندسي كيفيت و قابليت اطمينان
جانمايي و جايابي تسهيلات
فناوري اطلاعات و برنامه ريزي منابع انساني ERP
كاربرد منطق فازي و تصميم گيري چند معياره
مدل سازي و شبيه سازي سيستم ها
هوش مصنوعي
مديريت دانش ، مديريت استراتژيك و استراتژي اقيانوس آبي

 

نظرات