همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

همايش منطقه اي نماز، از محراب تا معراجمحورهاي همايش:
نماز و خودسازي
آثار نماز در زندگي فردي و اجتماعي
نقش نماز در تحول انسان و جامعه
نماز و نيازهاي روحي معنوي انسان
نماز و احساس شخصيت
اسرار و بركات نماز
نماز و بهداشت جسمي و رواني
نماز و تعادل روحي و رواني
آثار تربيتي نماز
نماز در فرهنگ و ادبيات ايران
نماز و تحولات فرهنگي
نماز و كاهش آسيب هاي اجتماعي
نماز، حجاب و عفاف
نماز و جوانان و تاثير پذيري
شيوه هاي تشويق جوانان به اقامه نماز
ارتباط هنر با نماز
نماز در آثار بزرگان

نظرات