سومین همایش مجازی بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان

سومین همایش مجازی بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان

سومين همايش مجازي بين المللي تحولات جديد ايران و جهان

فراخوان نخست
در پي برگزاري سه همايش بين المللي گذشته و استقبال چشمگير استادان و پژوهشگران ايراني و غير ايراني براي بررسي و موشكافي تحولات و دگرگوني هايي كه هر دم ايران و منطقه و جهان را درگير خود ساخته و دولت ها و كنشگران فرادولتي و فرودولتي را به تكاپو و چاره انديشي انداخته است، همچنين همت كليه دبيران و اعضاي هيئت علمي تارنماي تحولات جديد ايران و جهان، ما را بر آن داشت تا سومين همايش بين المللي از اين دست اما همچون دومين همايش بصورت مجازي را پيگيري كنيم. تجربه همايش مجازي در ايران و جهان تازگي دارد اما با توجه به ركود حاكم بر اقتصاد جهاني و مشكلات موجود در روابط سياسي جمهوري اسلامي ايران با قدرتهاي بزرگ و محدوديت هاي ناشي از تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، به نظر اين شيوه برگزاري همايش مي تواند كاربردي تر و به جمع آوري مقالات و انتشار آنها كمك موثرتري بنمايد. به ويژه كه تعداد بيشتري از علاقمندان از گوشه و كنار جهان مي توانند به اين تارنما دسترسي داشته باشند و مقالات منتشر شده در آن را مطالعه و مورد استفاده قرار دهند.

محورها و موضوعات سومين همايش هم همچون گذشته به دو ركن اساسي تقسيم مي شود: تحولات جديد و ايران و جهان. هر موضوعي كه از نظر استادان و پژوهشگران در اين دو قالب كلي جاي گيرد از نظر برگزار كنندگان اين همايش ارزشمند و مرتبط شناخته مي شود. علاقمندان همچنين با ارسال پيشينه علمي خود مي توانند موضوعات ديگري را نيز پيشنهاد كنند كه با گرمي مورد استقبال قرار خواهد گرفت. اما توصيه مي شود كه به موضوعات و تحولات تاريخي پرداخته نشود مگر آنكه آثار آن بر وضعيت حاضر آشكار باشد و ديگر اينكه موضوعات مربوط به جهان خارج از ايران به نحوي با ايران مرتبط گردد و اين ارتباط در موضوع اصلي بحث گنجانده شود.

اهميت اين موضوع نه بدان خاطر است كه ايران مركز ثقل جهان يا در نقطه مركزي جهان واقع باشد، بلكه بدين خاطر است كه مركزيت اين همايش در ايران قرار دارد و برگزار كنندگان آن علاقمندند تا با همكاري پژوهشگران ديگر كشورها، ارتباط و پيوستگي امور و مسائل ميان ايران و جهان پيرامون آن شكافته شود و فرصتي فراهم گردد تا پژوهشگران غير ايراني با ايران و مردم آن آشناتر گردند. شايد كمتر كسي باشد كه از ايران باستان و منابع سرشار نفت و گاز و اشراف آن بر گذرگاه استراتژيك خليج فارس آگاه نباشد اما بي شك بسيارند كساني كه با اوضاع كنوني و تحولات پياپي در اين كشور و منطقه و جهان كه ناشي از آن باشد ناآشنا هستند و اين فرصتي است تا از نزديك درباره تحولات مختلف جديد صورت گرفته در ايران و جهان، تأثير و تأثر آن دو را از-بر يكديگر مورد مطالعه قرار دهند و با ملاحظه جزئيات محورها و جدول زماني همايش، نسبت به ارسال آثار ارزشمند خود اقدام فرمايند.
لازم به تذكر است كه مقالات پس از ارزيابي، حداكثر تا يكسال پس از تاريخ برگزاري، در اين تارنما و تارنماي مرجع دانش بصورت الكترونيك منتشر خواهد شد.

نظرات