اولین کنفرانس ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

اولین کنفرانس ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

اولين كنفرانس ملي كاربرد نانوتكنولوژي در صنايع نفت و پتروشيمي

اولين همايش ملي كاربرد نانو تكنولوژي در صنعت نفت و پتروشيمي با هدف تبادل اطلاعات و هم انديشي فعالانه اي ، اهالي عرصه علم و پژوهش در رشته شيمي ، نفت ، مهندسي شيمي ، و پتروشيمي و بهره گيري از ارتباط فناوري نانو با تمام گرايش هاي ديگر در اين حيطه برگزار مي گردد . و يقين داريم حضور با ارزش و فعالانه اساتيد محترم و پژوهشگران ارزشمند در اين همايش تاثير بسزايي در رشد و شكوفايي علم نانو در اين واحد دانشگاهي  ( ماهشهر )در بر خواهد داشت.

محور همايش:
نانو مواد
نانو ساختارها
نانو ذرات
نانو پوشش ها
نانو كامپوزيت ها
نانو كاتاليست ها
نانو الياف و نانو سيم ها
كاربردهاي نانو در حوزه انرژي و صنايع نفت و گاز و پليمر
نانو مواد و نانو ساختارها
كاربرد نانو در محيط زيست و آلاينده ها
نانو لوله هاي كربني

نظرات