نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

همايش ملي" شخصيت و زندگي نوين"
هر چند چنين به نظر مي­رسد كه زندگي نوين به مدد علم و تكنولوژي، روز به‌ روز پيشرفته‌تر مي‌شود و به‌ دنبال خود، ابزارهاي جديدي را براي بهتر زيستن در اختيار زندگي انسان قرار مي‌دهد، اما واقعيت امر اين است كه به موازات توليد هر قطعه­ي سخت‌افزاري، قطعه­اي از نرم افزار رواني انسان در معرض آسيبي جدي قرار مي­گيرد. هدف عمده­ي اين همايش آن است تا با استفاده از دانش متخصصان و صاحب نظران،به تبيين هر چه بيشتر رابطه و  ميزان تأثير ويژگي­هاي شخصيتي بر عواملي از جمله، شغل، روابط زناشويي، سلامت جسم و روان، روابط بين فردي، عملكرد تحصيلي، جلوه­هاي هنري و ... بپردازد.


اهداف:
 تعيين نقش ويژگي هاي شخصيتي در زندگي روزمره
تبيين پايه هاي اصلي( زيستي- محيطيي) شخصيت
شناسايي ابعاد اصلي شخصيت در ارتباطات اجتماعي

محورهاي همايش:
1-    شخصيت و عملكرد تحصيلي
2-    شخصيت و عملكرد شغلي
3-    شخصيت و سلامت جسم و روان
4-    شخصيت و جلوه هاي هنري
5-    شخصيت و روابط زناشويي
6-    شخصيت و روابط بين فردي
7-    پايه هاي زيستي و ژنتيكي شخصيت
8-    شخصيت و رفتارهاي پر خطر
9-    ساير زمينه هاي مرتبط

رئيس همايش: دكتر يحيي ياراحمدي: عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
دبير علمي: دكتر حمزه احمديان: عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
دبير اجرايي: شاپور تركمن: عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج

اسامي كميته علمي به ترتيب حروف الفبا
دكتر مدبر آراسته: عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كردستان
دكتر كريم افشاري: عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه
مريم اكبري: عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
دكتر كيومرث بشليده: عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز
دكتر هادي بهرامي احسان: عضو هيات علمي دانشگاه تهران
دكتر عليرضا پيرخائفي: عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
هوشنگ جديدي: عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
دكتر فرهاد جمهري: عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
دكتر غلامرضا دهشيري: عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بويين زهرا
دكتر فرزين رضاعي: مدرس دانشگاه كردستان
دكتر احمد سهرابي: عضو هيات علمي دانشگاه كردستان
عطا شاكريان: عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
دكتر مهران فرهادي: عضو هيات علمي دانشگاه بوعلي همدان
دكتر كيوان كاكابرايي: عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه
دكتر كيومرث كريمي: عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد
دكتر عليرضا كيامنش: عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم
دكتر ليلا گنجي: عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بويين زهرا
دكتر محمود گودرزي: عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
دكتر شهرام مامي: عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام
اميد مرادي: عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
ذكرالله مروتي: عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز
دكتر داود معنوي پور: عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
دكتر شكوه نوابي نژاد: رييس انجمن مشاوره ايران و عضو هيأت علمي مركز تربيت معلم تهران
دكتر رضا ويساني فر: مدرس دانشگاه كردستان
دكتر اسدالله ويسي: عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور كردستان
دكتر يحيي ياراحمدي: عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
دكتر فايق يوسفي: عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كردستان
دكتر ناصر يوسفي: عضو هيات علمي دانشگاه كردستان

كميته اجرايي
دكتر شاهين فكور: رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
دكتر عادل فاطمي: معاون پژوهش و فناوري واحد
مرتضي فاتحي پور: معاون اداري و مالي واحد
مهندس انور بهرام پور: رئيس دانشكده فني و مهندسي
سيدمسعود قريشي: مدير پژوهشي واحد
احمد سفيري: مدير حراست واحد
علي سليماني: مدير اداري واحد
قاصدك يزدان پرست: رييس طرح و برنامه و بودجه واحد
عزيز حاجي ميرزايي: رئيس امور اداري مجتمع امام خميني (ره)
مهندس هيوا همايون نژاد: مدير روابط عمومي واحد
فرشيدسليم دانايي: كارپرداز واحد
داريوش راشد نسب: رئيس كتابخانه‌هاي واحد
محمود ميركي: رئيس امور اداري دانشكده علوم انساني
مهندس سودمند ساعدپناه: كارشناس خدمات ماشين

نظرات