اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

اولين همايش ملي علوم و فناوري نانو

محورهاي همايش:
نانو مواد
نانو فيزيك
نانوالكتريك
نانومكانيك
نانوشيمي و مهندسي شيمي
نانوپزشكي و داروسازي نانو در زيست شناسي
نانو در علوم كشاورزي
نانو در محيط زيست
نانو در رياضيات و محاسبات
نانو در اقتصاد و مديريت

نظرات