همایش ملی نهج البلاغه و ارزشهای فرهنگی

همایش ملی نهج البلاغه و ارزشهای فرهنگی

همابش ملي نهج البلاغه و ارزشهاي فرهنگي

پيام دبير:
دو عامل در كسب رتبه ي متعالي بر هر منبع اطاعاتي اثر گذارند ، پديدآور و محتواي متن كتاب شريف نهج البلاغه نيز از اين ويژگي مستثني نيست ، پديدآور آن شخصيت والاگهريست كه دروازه ي شهر علم خوانده شده است و محتواي آن مشحون از مطالب و معارف پر جاذبه، هدايتگر ،سازنده و سعادت آفرين براي دوستداران و بهره گيران از چنان مجموعه ي گرانسنگي است . بدون شك ،كتاب سترگ و وزين نهج البلاغه كه بدست سيد رضي از مجموعه اي از خطبه ها ، نامه ها و سخنان كوتاه و بلند مولاي متقيان و امير مؤمنان علي (ع) فراهم آوري شده ، در زمره ي منابع علمي بر گرفته از انديشه هاي تابناك و سازنده ي يار ، همنشين و دست پرورده ي پيامبر اسلام (ص) مي باشد . اين كتاب بي بديل كه آنرا همپاي قرآن مجيد و در سايه سار آن بايد تـــلاوت كرد ، چرا كه پديد آورنده اش خود را « قرآن ناطق » خوانده است و بي سبب نيست كه بزرگان علم و انديشه و صاحب خردان و فرهيختگاني كه با اين كتاب آشنا شده اند آنرا برادر قرآن خوانده اند چنين باوري جايگاهي متين و در خور ستايش براي كتاب ما فوق فكر بشر و ما دون كلام الهي پديد مي آورد تا جمله ي شيفتگان جوياي عدالت را بسوي خود بكشاند و با تأسي به بسياري از بزرگان آنرا امام برنامه ريزيهاي خويش قرار دهند . نهج البلاغه كتاب قرون و اعصار آينده است ولي ما هم بايد از اين كتاب كه بر گرفته و منبعث از پيامهاي رهايي بخش قرآن مجيد مي باشد پيوسته بهره برداري نمائيم تا راه سعادت را بپوئيم .
 
در راستاي تحقق چنين امري اين همايش مي تواند قدمي مقدماتي به خاطر بهره مندي از معارف بلند نهج البلاغه در راستاي ترويج و تثبيت ارزش هاي فرهنگي در سطح جامعه برگزار گردد

اهداف همايش:
- جريان سازي براي حضور نهج البلاغه در بين سطوح مختلف اجتماعي
- ارتقاء ارزش هاي فرهنگي بر مبناي آموزه هاي نهج البلاغه
- بهره گيري از نهج البلاغه در راستاي تبلغ ارزش هاي فرهنگي اسلام ناب محمدي
- زمينه سازي براي حاكميت ارزش هاي علوي در سطح جامعه اسلامي
- استفاده از شيوه هاي تربيتي منطوي در نهج البلاغه

محورهاي اصلي همايش:
1- مباني ارزش هاي فرهنگي در نهج البلاغه
2- ارزش هاي فردي و اجتماعي در نهج البلاغه
3- بررسي جايگاه ارزش هاي انساني در نهج البلاغه

نظرات