دومین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شبکه همکار تهران

دومین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شبکه همکار تهران

درباره:
ايران عزيزمان در مسير فتح قله هاي علمي و پژوهشي نيازمند افسران جوان و خلاق در زمينه هاي علمي و پژوهشي مي باشد و اين مسئوليت مهم بدون شك بر دوش دانشجويان توانمند اين مرز و بوم نهاده شده است. كنگره هاي دانشجويي فضايي است براي تقويت روحيه پژوهشي و علمي دانشجويان و همچنين فرصت مناسبي است جهت تبادل تجربيات بين دانشجويان و صاحبنظران عرصه پژوهش.
اينك به ياري و استعانت پروردگار عظيم، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه شاهد مفتخر به برگزاري دومين كنگره پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي شبكه همكار تهران شده است.هدف از برگزاري اين كنگره ، تلاش در جهت نمايش و تبادل تجربيات علمي و پژوهشي دانشجويان دانشگاه هاي عضو شبكه و نيز ساير دانشگاه ها مي باشد. مقالات دريافتي پس از داوري به دو صورت سخنراني و پوستر ارائه خواهد شد. كارگاه هاي آموزشي پژوهشي در زمينه هاي مختلف از جمله برنامه هاي اين كنگره مي باشد. برنامه هاي فرهنگي و تفريحي متناسب با فضاي پژوهش در حاشيه اين كنگره نيز برگزار مي گردد. اميدواريم با برگزاري هرچه با شكوه تر اين رويداد علمي و پژوهشي ، ميزبان شايسته اي براي كليه ي دانشجويان پژوهشگر، اساتيد و صاحبنظران حوزه هاي مختلف باشيم

دومين كنگره پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي شبكه همكار تهران در تاريخ 3و 4 خرداد ماه 1391 به ميزباني كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه شاهد برگزار خواهد شد محور هاي كنگره شامل موارد ذيل مي باشد علوم پاي پزشكي, علوم باليني پزشكي, دندانپزشكي, پرستاري و پيرا پزشكي, علوم توان بخشي, پزشكي مبتني بر شواهد, پژوهش در اموزش پزشكي, بهداشت و پزشكي جامعه نگر(اجتماعي), طب سنتي و گياهان دارويي, طب در قران و احاديث, شايان ذكر است تمام مقالاتي كه در محور هاي مرتبط با علوم پزشكي توسط شركت كنندگان محترم ارسال شوند مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.

نظرات