کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه  پساب

کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

كارگاه بين المللي و همايش تخصصي نمك زدايي آبهاي شور، لب شور و تصفيه پساب

اهداف همايش
-  فراهم آوردن اطلاعات از وضعيت موجود فناوري‌هاي مناسب براي تصفيه آب‌هاي شور، لب‌شور در منطقه؛
-  فراهم آوردن آخرين اطلاعات از فرايند سنتز غشايي و حرارتي، روند توسعه، ابزارآلات، كنترل و ساخت؛
-  به‌نمايش گذاشتن جنبه‌هاي عملي سيستم‌هاي پيشرفته تصفيه آب، فاضلاب، نمك‌زدايي از آب‌هاي لب شور و شور براي محققان، مهندسان فرآيند؛
-  ارائه فناوري‌ها، فرآيندها و تجهيزات در مقياس نيمه‌صنعتي و راه‌هاي ارتقاء آنها به مقياس صنعتي؛
-  توسعه فناوري‌هاي نانو در مقياس تجاري از طريق همكاري‌هاي مشترك؛
-  توسعه شبكه علمي، انتقال فناوري و تجاري‌سازي در ميان كشورهاي عضو منطقه IOR و در حال توسعه.

موضوعات كارگاه‌هاي آموزشي:
1- منابع آبي و مديريت تقاضا در مناطق با محدوديت منابع آب شيرين؛
2- تجربيات سازندگان در سيستم‌هاي حرارتي و تجهيزات مرتبط با آن؛
3- تجربيات سازندگان در سيستم‌هاي غشايي و تجهيزات مرتبط با آن؛
4- تجربيات كاربرد فناوري‌هاي جديد جهت نمك‌زدايي، تصفيه پساب و فاضلاب شهري؛
5- مشاركت بخش دولتي و خصوصي در تصفيه‌خانه‌هاي نمك‌زدايي؛
6- ميزان سرمايه‌گذاري و سطح توليد تجهيزات نمك‌زدايي در منطقه؛
7- روند آتي فناوري‌هاي نمك‌زدايي غشايي در منطقه؛
8- تجهيزات نمك‌زدايي خانگي و فناوري‌هاي مرتبط در كشورهاي حاشيه اقيانوس هند؛
9- فناوري‌هاي نمك‌زدايي هيبريدي؛
10- مقايسه فني- اقتصادي فناوري‌هاي نمك‌زدايي؛
11- مديريت و راهبري فناوري‌هاي نمك‌زدايي؛
12- مزاياي توليد همزمان آب و برق در تأسيسات نمك‌زدايي.

موضوعات همايش
1- تجربيات كاركرد سيستم‌هاي غشايي و نگهداري آن؛
2- مشكلات عمده سيستم‌هاي غشايي و روش‌هاي حل آن؛
3- فرآيندهاي نمك‌زدايي مكانيكي و حرارتي؛
4- مصرف انرژي و روش‌هاي كاهش آن در سيستم‌هاي غشايي و حرارتي؛
5- تجربيات و بكارگيري منابع انرژي‌هاي تجديد‌پذير در تصفيه آب؛
6- آبگيري و مشكلات مرتبط با آن؛
7- الزامات پيش‌تصفيه و تجربيات تصفيه‌خانه‌هاي نمك‌زدايي؛
8- تجربيات كاربردهاي سيستم غشايي براي تصفيه رواناب‌هاي شهري؛
9- سيستم‌هاي نمك‌زدايي و ارزيابي تأثيرات محيطي (EIA)؛
10- كاربرد فناوري‌هاي نوين براي نمك‌زدايي، بازيافت و تصفيه پساب و فاضلاب شهري؛
11- فناوري‌هاي هيبريدي براي تفصيه پساب شهري و آب‌هاي شور/ لب‌شور؛
12- روش‌هاي افزايش راندمان و كاهش مصرف انرژي در سيستم‌هاي نمك‌زدايي و تصفيه آب

نظرات