اولین همایش سراسری صنعت خودرو

اولین همایش سراسری صنعت خودرو

اولين همايش سراسري صنعت خودرو

درباره همايش:
صنعت خودرو، صنعتي است كه طراحي، ساخت، بهينه‌سازي و تعمير انواع مختلف خودرو را در برمي‌گيرد. اما از آنجا كه خودرو، ابزاري است كه از مجموعه‌هاي مختلف تشكيل شده و داراي كاربردهاي متفاوتي است، اين صنعت،  تركيبي از علوم مختلف است. در حقيقت مهندسي‌خودرو يك رشته ميان ‌رشته‌اي و فراگير است. چنين رشته‌هايي نتيجه پيشرفت هاي بشر در قرن بيستم است. صنعت خودرو كه بعضا از آن به عنوان لكوموتيو صنايع تعبير شده است، در ابتداي قرن بيستم موتور محركه رشد و توسعه اقتصادي – صنعتي جهان سرمايه داري بوده و بر همين اساس برخي از كشورها (نظير ژاپن، كره جنوبي) در نيمه دوم قرن بيستم، برنامه‌هاي توسعه اقتصادي خود را بر مبناي توسعه صنعتي با توسعه صنعت خودرو و حمايت از آن طراحي نموده اند.
با توجه به اهميت وحساسيت فزاينده صنعت خودرو در فرايند توسعه اقتصادي – صنعتي و نقش آن در ظرفيت اشتغال زايي و ارزش افزوده، تحقيق و پژوهش در اين زمينه حائز اهميت مي‌باشد.

­­­­محورهاي همايش:
سيستم هاي مولد قدرت و سوخت رساني
سيستم هاي شاسي و بدنه و انتقال قدرت
سيستم هاي الكترونيكي و هوشمند
فرآيند‌هاي ساخت و توليد قطعات و ادوات ساخت
مباحث اقتصادي و مديريتي در صنعت خودرو
روش هاي كنترل كيفيت خودروها
آلاينده ها و محيط زيست
ايمني و حفاظت خودرو و سرنشينان در حادثه
خودرو هاي سبز

مسئولين برگزاري همايش:
دكتر عليرضا شكوه فر (رئيس همايش)
دكتر بهزاد لاري (نايب رئيس همايش)
دكتر پرويز عسگري (رئيس كميته اجرايي همايش)
دكتر تيمور بابائي نژاد (دبير كميته اجرايي همايش)
مهندس علي رزاز (دبير علمي همايش)
مهندس اميد ناصري (مسئول كميته روابط عمومي همايش)
مهندس شهاب شهيدي(مسئول كميته ارتباط با صنعت همايش)
آناهيتا بردبار (عضو كميته اجرايي و برگزاري همايش)
مهدي جاسم زاده (مسئول هماهنگي همايش)

نحوه‌ي نگارش مقاله:
مقاله با Word2003 و يا Word2007 تايپ شود
حداكثر تعداد صفحات: 6 صفحه A4
حاشيه از هر طرف: 2 سانتيمتر
فاصله بين سطرها: 1 سانتيمتر
فونت: Nazanin با رعايت نكات زير:
1. عنوان مقاله 18 بولد وسط چين
2. نام نويسندگان و سمت آنها فونت 12 و بولد
3. چكيده و كلمات كليدي با فونت 12
4. عناوين بخش‌ها با فونت 12 بولد
5. متن با فونت 12
6. عناوين جداول و اشكال   با فونت 10
نام نويسندگان و سمت آنها در زير عنوان مقاله آورده شود و زير نام نويسنده اصلي خط كشيده شود. آدرس پست الكترونيك نويسندگان در زير اسامي آورده شود.
 چكيده مقاله حداقل 5 و حداكثر 10 سطر در برگ جداگانه تنظيم گردد( عنوان و چكيده جزء 6 صفحه مقاله لحاظ نمي‌شود)

نظرات