همایش منطقه ای مهندسی مکانیک خودرو

همایش منطقه ای مهندسی مکانیک خودرو

همایش منطقه ای مهندسی مکانیک خودرو

همايش منطقه اي مهندسي مكانيك خودرو فرصت مناسبي براي گرد همايي صاحب نظران، متخصصان، انديشمندان و دانشجويان در حوزه مكانيك بوده كه امكان تبادل نظر و ايجاد ارتباط علمي با دانشگاه ها و مراكز تخصصي در زمينه هاي تكنولوژي مكانيك، فناوريهاي نوين و ساير موضوعات پيش بيني شده تحت عنوان محورهاي كنفرانس را فراهم خواهد ساخت.

 

محورهاي همايش

· - اتوماسيون صنعتي و رباتيك

· - بهينه سازي مصرف انرژي

· - كاربرد انرژي هاي نو

· - فرآيند هاي ساخت

· - مهندسي خودرو

· - آلايندگي

 

مسئولين برگزاري همايش

دكتر علي محمد صفانيا (رئيس همايش)

مهندس حميد توكلايي (نايب رئيس همايش)

دكتر سيد علي جزايري (دبير علمي همايش)

مهندس سيد علي زماني (دبير اجرايي همايش)

مهندس مهدي پورعلي گنجي (عضو كميته اجرايي)

مهندس محمد ذبيحي (مسئول هماهنگي و انفورماتيك)

مهندس روزبه نصيري (مسئول روابط عمومي)

مهندس محمدابراهيم نيك زاد (مدير وب سايت)

 

شرايط پذيرش مقالات

مقالات بايستي حاوي آخرين يافته هاي علمي محققان در زمينه هاي اصلي همايش بوده و قبلاً در هيچ مجله يا كنفرانس علمي

ديگري چاپ يا ارائه نشده باشد.

ارسال مقاله صرفا به صورت الكترونيكي و از طريق وب سايت همايش انجام مي گيرد.

مقالات مطابق قالب اعلام شده در وب سايت همايش به دو زبان فارسي و انگليسي تهيه و ارسال شود.

شرايط شركت كنندگان:

كليه دانشجويان از هر مقطع تحصيلي بهمراه كارشناسان، متخصصان، محققين مرتبط با كليه واحدهاي صنعتي و دانشگاهي ،كارآفرينان و سرمايه گذاران كه قادر به ارائه مقاله در اين همايش مي باشند .

هزينه ثبت نام در همايش:

1. مبلغ ثبت نام برابر 600,000ريال معادل شصت هزار تومان به ازاي هر مقاله مي باشد .

2. در صورتيكه افراد بيش از يك مقاله ( نفر اول ارائه كننده ) ارسال نمايند مقالات دوم و بعد از تخفيف 50% برخوردار خواهند شد .

3. كليه دانشجويان با ارائه كارت دانشجويي معتبر از تخفيف 50% برخوردار مي باشند .

4. كليه مخترعين با ارائه اصل گواهي ثبت اختراع از تخفيف 50% برخوردار مي باشند .

تذكر : كليه ارائه كنندگان كه مقاله آنها به تاييد كميته داوران رسيده و پذيرش شده اند با توجه به توضيحات فوق به شماره حساب ذيل مبلغ مربوطه را واريز نموده و فيش واريزي را از طريق پست الكترونيكي (hamayesh@amol-samacollege.ir)ارسال نموده و اصل فيش را نگهداري و در روز بر گزاري همايش به دبيرخانه همايش ارائه نمايند .

شماره حساب : 81820 نزد بانك تجارت شعبه ميدان قائم آمل – كد شعبه 9160

فعاليتهاي جنبي همايش :

1. كارگاه بازرسي جوش به روش تست هاي غير مخرب.

2. كارگاه كنترل و اتوماسيون صنعتي

3. برگزاري نمايشگاه كتاب

شيوه نگارش مقاله به زبان فارسي :

1- مقالات بايد با استفاده از نرم افزار word2007 ويرايش و به آدرس پست الكترونيكي

(hamayesh@amol-samacollege.ir) ارسال گردد.

2- مقالات بايد شامل عنوان، مشخصات كامل نويسنده يا نويسندگان، چكيده، مقدمه، روش تحقيق، نتيجه گيري و منابع باشد.

2- عنوان مقاله بايستي با قلم B Nazanin 13- Bold به صورت وسط چين باشد.

3- نام نويسندگان مقاله با قلم B Nazanin 11- Bold به صورت وسط چين باشد .

4- آدرس ايميل نويسندگان با قلم B Nazanin 10 به صورت وسط چين باشد.

5- چكيده با قلم B Nazanin 11

6- متن مقاله با قلم B Nazanin 12

7- منابع با قلم B Nazanin 11

8- حاشيه بايد از طرفين 2 سانتي متر باشد.

9- شكل و جدول به صورت كاملاٌ واضح و داراي شماره بوده كه قابل پرينت باشد.

10- عنوان هر نمودار در زير آن و جداول در بالاي آن با قلم B Nazanin 10 ذكر گردد.

11- مقالات حداكثر در 6 صفحه تهيه شود.

نظرات