اولین کنفرانس ملی بتن سبک

اولین کنفرانس ملی بتن سبک

اولين كنفرانس ملي بتن سبك

درباره كنفرانس:
سابقه استفاده از بتن سبك در دنيا به سال هاي بسيار قبل باز مي گردد . استفاده از بتن سبك در جنگ جهاني دوم در ساختمان هاو حتي در كشتي هاي جنگي و خصوصاً در امريكا و اروپاي غربي به صورت گسترده و صنعتي  مشاهده و گزارش شده است.
با توجه به تعريف فني از بتن سبك و با جمع بندي آئين نامه هاي مختلف ، بتن سبك به بتني اطلاق مي شود كه وزن مخصوصي كمتر از دو هزار كيلوگرم بر مترمكعب دارد.
سابقه استفاده از بتن سبك صنعتي در ايران، طولاني نيست و فعاليت هاي مختلف در اين حوزه پراكنده بوده و تاكنون تجميع نشده است و از اين رو  ضرورت برگزاري كنفرانس  بتن سبك در ايران بديهي است، هرچند فعاليت هاي علمي و پژوهشي انجام شده به دليل عدم هم افزايي از توسعه و رشد مناسبي نسبت به دنيا برخوردار نبوده است.
انستيتو مصالح ساختماني دانشگاه تهران فعاليت پژوهشي بر موضوع بتن سبك را از حدود سال 1379 آغاز كرده است و در اين مدت و پس از سال 1385 اين فعاليت ها  ضمن باز مهندسي محتوايي، شتابي بيشتر گرفته و تاكنون ادامه دارد و از مهم ترين نتايج اين فعاليت هاي علمي، توليد سبك دانه هاي سازه اي در كشور، تأثيرگذاري جدي بر ظرفيت مقاومتي و خواص فيزيكي بتن هاي سبك در كشور، تهيه و ارائه بيش از بيست مقاله علمي در كنفرانس ها و مجلات معتبر داخلي و خارجي، همكاري در تهيه چندين پايان نامه دانشجويي را مي توان نام برد.
بديهي است ، با توجه به زلزله خيزي كشور، استفاده از بتن سبك سازه اي به شيوه صنعتي با كاهش بار مرده ساختمان مي تواند ضمن سبك سازي سازه، نيروي زلزله را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد و در توسعه پايدار كشور مؤثر باشد.
تأثير قابل توجه در صرفه جويي مصرف انرژي به دليل خاصيت عايق حرارتي بودن و ويژگي عايق صوتي بودن بتن سبك از مزيت هاي مهم بتن سبك سازه اي است  و بتن سبك غير سازه اي در شيب بندي ، كف سازي و موارد مشابه كاربرد داشته و در ايران نيز به ميزان قابل توجهي استفاده مي شود، لذا كنفرانس ملي بتن سبك با تكيه بر دو ويژگي خاص آن كه سبك سازي سازه ها و همچنين صرفه جويي در مصرف انرژي است، برگزار مي شود.

اهداف كنفرانس:
ارائه مجموعه فعاليت هاي انجام شده در خصوص بتن سبك سازه اي و بتن سبك غيرسازه اي
بيان دقيق فعاليت هاي علمي و پژوهشي انجام شده و يا در دست انجام در كشور
كشف ضعف هاي موجود در خصوص دانش بتن سبك سازه اي صنعتي
يافتن اولويت هاي پژوهشي در موضوع بتن سبك سازه اي
تدوين نقشه راه علمي در موضوع بتن سبك سازه اي صنعتي
آشنا شدن جامعه علمي مهندسي ساختمان كشور با توانمندي ها و شرايط بتن سبك
شناسايي ظرفيت بتن سبك سازه اي صنعتي در كشور
افزايش كارآمد ارتباط بين صنعت و دانشگاه براي توليد بتن سبك سازه اي صنعتي
افزايش سهم بتن سبك سازه اي صنعتي در پروژ ه هاي مختلف داخلي


موضوعات و محورهاي كنفرانس:

مصالح:
سبكدانه­هاي مصنوعي و روش­هاي توليد، سبكدانه­هاي طبيعي و منابع آن، مواد شيميايي كف­ساز و ساير افزودني­هاي منبسط كننده

تكنولوژي بتن و فرآورده­هاي بتني سبك:
بتن سبكدانه سازه­اي، بتن سبك غير سازه­اي، بتن سبك بدون ريزدانه، بتن متخلخل و بتن گازي، پايايي بتن، روش­هاي طرح مخلوط، مشخصات فيزيكي و مكانيكي بتن سبك، بتن سبك آماده

سازه و زلزله:
رفتار سازه­اي و لرزه­اي، آئين­نامه­­هاي طراحي و مقررات ملي، سبك سازي،  سقف­هاي سبك، ترميم و بهسازي سازه­ها، تجربيات اجرايي و روش­هاي توليد،  سازه­هاي پيش­ساخته سبك

بهينه­سازي مصرف انرژي و توسعه پايدار:
فيزيك ساختمان، عايق­سازي حرارتي، عايق صوتي و خاصيت جذب صوتي، معماري پايدار، تحليل اقتصادي كاربرد بتن سبك

نفرات كليدي كنفرانس
رئيس افتخاري كنفرانس: دكتر محمود كمره اي
رئيس كنفرانس: دكتر سيد تقي اميد نائيني
دبير كنفرانس: دكتر محمد شكرچي زاده
دبير كميته علمي كنفرانس: دكتر نيكلاس علي ليبر
مدير اجرايي كنفرانس: مهندس مهدي نعمتي
دبير اجرايي كنفرانس: مهندس محمدرضا انبيائي

اعضاي كميته علمي كنفرانس (به ترتيب حروف الفباء):
• دكتر حسن افشين: عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي سهند
• دكتر انوشيروان انصاري: عضو هيأت علمي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
• دكتر عليرضا باقري: عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
• مهندس نعمت الله بخشي: كارشناس ارشد آزمايشگاه بتن و مصالح ساختماني دانشگاه صنعتي اميركبير
• دكتر طيبه پرهيزكار: معاون مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
• دكتر محسن تدين: عضو هيأت علمي دانشگاه بوعلي سينا همدان
• دكتر عباسعلي تسنيمي: عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس
• دكتر عبدالله حسيني: عضو هيأت علمي دانشگاه تهران
• دكتر اكبر خداپرست حقي: عضو هيأت علمي دانشگاه گيلان
• دكتر عليرضا خالو: عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي شريف
• دكتر مصطفي خانزادي: عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران
• دكتر محمد خان محمدي: عضو هيأت علمي دانشگاه تهران
• دكتر علي اكبر رمضانيانپور: عضو هيأت علمي دانشگاه امير كبير
• دكتر ملك محمد رنجبر: عضو هيأت علمي دانشگاه گيلان
• دكتر عليرضا رهايي: عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي امير كبير
• دكتر مرتضي زاهدي: عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران
• دكتر حميد زعفراني: عضو هيأت علمي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
• دكتر محمدحسن سبط: عضو هيأت علمي دانشگا صنعتي امير كبير
• دكتر عبدالرضا سروقد مقدم: عضو هيأت علمي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
• دكتر محمد شكرچي زاده: عضو هيأت علمي دانشگاه تهران
• دكتر مجيد صادق آذر: عضو هيأت علمي دانشگاه تهران
• مهندس شاپور طاحوني: عضو هيأت علمي دانشگاه امير كبير
• دكتر هرمز فاميلي: عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران
• دكتر پرويز قدوسي: عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران
• دكتر سيد اميركيوان قرباني تنها: عضو هيأت علمي دانشگاه تهران
• دكتر نيكلاس علي ليبر: عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين
• دكتر برزين مبشر: عضو هيأت علمي دانشگاه ايالتي آريزونا
• دكتر عباس مجدي: عضو هيأت علمي دانشگاه تهران
• دكتر ايرج محمودزاده كني: عضو هيأت علمي دانشگاه تهران
• دكتر بهروز محمدكاري: عضو هيأت علمي مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
• دكتر داوود مستوفي نژاد: عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان
• دكتر محمدصادق معرفت: عضو هيأت علمي دانشگاه تهران
• دكتر حسين معماريان: عضو هيأت علمي دانشگاه تهران
• دكتر رحمت مدن دوست: عضو هيأت علمي دانشگاه گيلان
• دكتر سيدرسول ميرقادري: عضو هيأت علمي دانشگاه تهران
• دكتر عليرضا نمدماليان: قائم مقام مديرعامل شركت ليكا
• دكتر محمود نيلي: عضو هيأت علمي دانشگاه بوعلي سينا همدان
• دكتر محمود يزداني: عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس

نظرات