سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

سومين كنفرانس علوم و مهندسي جداسازي

درباره كنفرانس
مفتخريم كه به لطف ايزد منان اقدام به برگزاري سومين دوره كنفرانس علوم و مهندسي جداسازي با همكاري انجمن مهندسي شيمي ايران در دانشگاه سيستان و بلوچستان نموده‌ايم. دوره‌هاي گذشته اين كنفرانس در دانشگاه شهيد باهنر كرمان برگزار گرديده و با استقبال درخور توجهي از دانشجويان و پژوهشگران رو به رو شده است. هدف از برگزاري كنفرانس علوم و مهندسي جداسازي كمك به توسعه و اعتلاي فعاليت­هاي پژوهشي و فراهم نمودن بستري براي تبادل نظريه­ها و اطلاعات علمي بين پژوهشگران دانشگاهي، مراكز پژوهشي و صنعتي است. از ديگر اهداف اين كنفرانس مي توان به نظريه پردازي و طرح اصول بنيادي، نتايج تجربي و كاربرد روش­هاي مختلف جداسازي مواد در صنايع شيميايي، معدن و متالورژي، فرآوري و بازيابي مواد، محيط زيست، نفت، گاز و پتروشيمي و غيره، اشاره نمود. در اين دوره همانند دوره‌هاي گذشته مقالات برگزيده پس از داوري مجدد در مجله علوم و مهندسي جداسازي كه داراي درجه علمي پزوهشي مي‌باشد به چاپ خواهد رسيد.
 
محورهاي اصلي سومين كنفرانس علوم و مهندسي جداسازي
1. طراحي، مدلسازي و شبيه سازي فرآيندهاي جداسازي
2. جداسازي در فرآيندهاي غشايي
3. فرآيندهاي جداسازي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
4. تعادلات فازي
5. پديده‌هاي سطحي
6. جداسازي در بيوتكنولوژي
7. جداسازي مولكولي
8. پيل سوختي
9. انتقال جرم در فرآيندهاي پيلمري
10. استخراج، كريستاليزاسيون و فروشويي
11. تقطير
12. ديناميك سيالات محاسباتي در فرآيندهاي جداسازي
13. كنترل در فرآيندهاي جداسازي
14. جداسازي اجزا در كروماتوگرافي
15. فرآيندهاي جداسازي در صنايع غذايي
16. دياليز، الكترودياليز و الكتروفورسيس
17. انرژي و محيط زيست
18. آموزش در فرآيندهاي جداسازي
19. دستاوردهاي نوين در فرآيندهاي جداسازي
20. موضوعات ويژه

اعضاي كميته راهبردي
دكتر محمد پازوكي، دانشيار پژوهشگاه مواد و انرژي
دكتر حسن پهلوانزاده، استاد دانشگاه تربيت مدرس
دكتر مهدي جلالي هروي، استاد دانشگاه صنعتي شريف
دكتر داود رشتچيان، استاد دانشگاه صنعتي شريف
دكتر محمد رنجبر، استاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان
دكتر جلال شايگان، استاد دانشگاه صنعتي شريف
دكتر فرهاد شهركي، استاد دانشگاه سيستان و بلوچستان
دكتر امير صرافي، استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان
دكتر طاهره كاغذچي، استاد دانشگاه صنعتي امير كبير
دكتر سيد سياوش مدائني، استاد دانشگاه رازي كرمانشاه
دكتر سيد علي مصطفوي، استاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان
دكتر ابراهيم نوروزيان، دانشيار دانشگاه شهيد باهنر كرمان
دكتر رهبر رحيمي، استاد دانشگاه سيستان و بلوچستان
دكتر مرتضي زيودار، دانشيار دانشگاه سيستان و بلوچستان

رئيس كنفرانس: دكتر سيد سياوش مدائني
دبير اجرايي كنفرانس: دكتر داود محبي كلهري

نظرات