چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

چهارمين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري

اهداف كنفرانس
1-  گردهمايي انديشمندان، پژوهشگران، مديران و كارشناسان امور شهري براي تبادل اطلاعات و ديدگاه‌ها.
2-  بهره‌گيري ازيافته‌هاي جديد پژوهشي و تجربيات اجرايي موفق.
3-  كمك به شكل‌گيري شبكه‌هاي اطلاعاتي بين مراكز علمي و دستگاه‌هاي اجرايي.
4-  بهره‌گيري از تجربيات ملي و بين المللي در عرصه برنامه‌ريزي و مديريت شهري.
5-  تجزيه و تحليل فرصت‌ها و چالش‌ها در شهرهاي ايران.
6-  تجزيه وتحليل فرصت­ها و چالش­ها در كلانشهر مذهبي مشهد.

محورهاي كنفرانس
الف: برنامه‌ريزي شهري:
1- كاربري زمين و توسعه فضاي شهري
2- برنامه‌ريزي درجهت احياي بافت قديم شهرها
3- مكانيزم رشد و افت شهرها، برنامه‌ريزي استراتژيك
4- مسائل شهرهاي جديد و توسعه آينده شهرها
5- شهرها و برنامه‌ريزي توسعه منطقه‌اي
6- طرح جامع و تفصيلي در توسعه شهرها
7- مديريت محيط­زيست و منابع­طبيعي­شهرها
8- شهرهاي مجازي، شهرهاي الكترونيكي
9- جايگاه پژوهش در برنامه‌ريزي شهري


ب : مديريت شهري:
1- مديريت واحد شهري و چالش‌ها (سياسي، قانوني، اداري و ..) مديريت محلي و مشاركت مدني
2- مديريت زمين شهري
3- مديريت بحران
4- نقش فن­آوري اطلاعات ­و­ ارتباطات در مديريت­ شهري
5- مديريت شريان­هاي­‌حياتي­شهري
6- ­جايگاه دانشگاه‌ها و مراكز ­پژوهشي در مديريت شهري
7- روش‌هاي جذب مشاركت شهروندان در اداره­ي امور شهري
8- نقش و جايگاه حوزه‌‌ها و مساجد در مديريت شهري
9- بررسي مشاركت و ايفاي بخش غير­دولتي در مديريت شهري
10- حكومت‌هاي محلي و مديريت شهري
11- مديريت سياسي فضاي شهري
12- مديريت پسماندها
13- نقد و ارزيابي سياست­گذاري­ها و استراتژي هاي توسعه شهري


ج: جامعه و فرهنگ شهري:
1- نيازهاي فرهنگي و زندگي شهري
2- همبستگي اجتماعي، آموزش و فرهنگ پذيري
3- نهادهاي غيردولتي و توسعه­ي شهري
4- خانواده و زندگي شهري
5- نقش نظارتي شهروندان
6- ناهنجاري‌ها و مسائل اجتماعي در زندگي شهري
7- سرمايه اجتماعي در شهرها
8- هويت شهري
9- زنان و معضلات اجتماعي در شهرها
10- زنان و زندگي شهري
11- كودكان و زندگي شهري
12- معلولين و زندگي شهري
13- زنان و شبكه حمل و نقل امن
14- گذران اوقات فراغت
15- ورزش همگاني و نشاط شهروندي
16- فرهنگ شهروندي
17- حقوق شهروندي
18- گردشگري شهري
19- مهاجرت شهري
20- تفريحات و نشاط شهروندي در شهرهاي مذهبي
21- روابط همسايگي در شهرها


د : امنيت شهري:
1- امنيت اجتماعي در شهرها
2- دفاع و امنيت شهري
3- شهر و پدافند غير­عامل
4- شاخص‌هاي شهر امن و سالم
5- پهنه­بندي جرم و جنايت در شهرها
6- آرامش و امنيت رواني در محله‌ها و مناطق شهري
7- گسترش معنويت و اخلاق و امنيت شهري
8- سلامت، بهداشت و امنيت شهري
9- آلودگي آب، خاك و هوا
10- آلودگي‌هاي شنيداري و ديداري
11- مديريت مخاطرات محيطي در شهر‌ها
12- نقش نهاد‌هاي نظارتي مردمي در ايجاد امنيت شهري
13- تاثير مهاجرت بر امنيت شهري
14- مهاجرت و قانون‌گريزي و التزام مهاجران به پيروي از قوانين و مقررات شهري
15- جرائم شهري علت‌ها و راهكارهاي مقابله با آن
16- نورپردازي در شب و نقش آن در امنيت شهري
17- چالش‌ها و تهديدات سايبري در برنامه‌ريزي و مديريت شهري


ه : اقتصاد شهري:
1- اشتغال و بازاركار
2- منابع درآمدي شهرداري‌ها و سرمايه‌گذاري در شهرها
3- جايگاه توسعه صنعتي در شهرها
4- بازار مسكن و زمين شهري
5- مكان‌يابي مراكز تجاري، تفريحي و...
6- نقش اقتصاد غير­رسمي در شهرها
7- جذب سرمايه‌هاي خارجي، مشاركت اقتصادي شهروندان در عمران شهري
8- جايگاه و نقش شهر‌ها در اقتصاد جهاني


ر : شوراهاي اسلامي و شهرداري‌ها:
1- ارزيابي نقش شوراهاي اسلامي و شهرداري‌ها در توسعه مديريت شهري
2- ارزيابي عملكرد شوراهاي اسلامي و شهرداري‌هاي شهرها
3- طراحي ساختار اثر‌ بخش شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري‌ها
4- حقوق و وظايف متقابل شوراها، شهرداري‌ها و شهروندان
5- ارتباط متقابل شوراهاي اسلامي شهر، شهرداري‌ها و سازمانهاي دولتي
6- بررسي تجارب جهاني نظام شورايي در اداره شهر


د: حاشيه‌نشيني:
1- حاشيه‌نشيني واقتصاد شهري
2- برنامه‌ريزي شهري و حاشيه‌نشيني
3- مديريت شهري و حاشيه‌نشيني
4- حاشيه‌نشيني و مسائل اجتماعي- فرهنگي در شهرها
5- حاشيه‌نشيني و امنيت شهري و اثرات منفي حاشيه‌نشيني


ذ: مبلمان و زيباسازي شهري:
1- فضاهاي سبز شهري
2- طراحي ميادين، ساخت و نصب نمادهاي ملي و مذهبي، پارك‌هاي بازي، ، نورپردازي، گل­كاري و آرايش شهري
3- حفاظت از منابع طبيعي از جمله تفرج‌گاه‌ها، جنگل‌ها، كوه‌ها...
4- ‌‌استانداردسازي‌نماهاي‌ساختمان‌ها‌و‌سازه‌هاي‌شهري
5- توسعه فيزيكي هنرمندانه و معمارپسند
6- حفظ آرامش مناطق مسكوني، روانشناسي شهر سالم، طراوت و روانشادي نمادها و مصنوعات شهري


ط: معماري و شهرسازي:
1- نقش معماري و طراحي شهري در امنيت رواني شهروندان
2- طراحي شهري و خلق فضاهاي دفاع‌پذير
3- معماري و هويت شهري
4- طراحي شهري و كيفيت فضاهاي شهري (حض بصري، سرزندگي و.....)
5- طراحي محيط‌هاي پاسخ­ده شهري
6- طراحي فضاهاي اجتماعي شهري (شكل‌گيري پلازاهاي شهري در راستاي ارتقاء سطح تعاملات اجتماعي شهروندان)
7- فضاهاي پياده‌محور- فضاهاي پياده‌مدار
8- نقش سيماي جداره و مبادي ورودي شهر در شكل‌گيري تصوير ذهني شهروندان و زائرين
9- طراحي شهري بر پايه مفهوم توسعه پايدار
10- باغ شهر (جايگاه- خاستگاه)، تاثير سبك­هاي معماري در سيما و منظر موجود شهرها
11- طرح­هاي توسعه شهري و چالش­هاي موجود


ظ: بافت فرسوده:
1- بازسازي و نوسازي بافت­هاي فرسوده شهري
2- بررسي تجارب بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده كشور
3- بررسي تجارب موفق بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده در جهان (با اولويت شرايط مشابه ايران)
4- آشناسي و ارائه راهكارهاي فراسوي بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري از قبيل ثبتي ، حقوقي، قانوني ، مالكيت ، اجتماعي - فرهنگي و ....
5- بررسي شيوه­هاي توانمند­سازي و مشاركت مالكين، ساكنين، صاحبان حقوق و سرمايه­گذاران در بافت­ها
6- بررسي شيوه هاي تامين منابع براي بهسازي و نوسازي بافت­هاي فرسوده
7- بررسي ضرورت تشكيل و تبيين نقش نهادهاي غيردولتي محلي، منطقه اي و ملي
8- بررسي و تبيين نقش دستگاه­هاي مرتبط در بهسازي و نوسازي بافت­هاي فرسوده


ش: مسائل ويژه كلان‌شهر مذهبي مشهد:
1- ماهيّت و چيستي شهر اسلامي
2- نظام مديريتي در شهر اسلامي
3- فرايند و نمونه­هاي ظهور ارزش‌هاي اسلامي در شهر اسلامي
4- ويژگي‌ها و مؤلفه‌هاي شهر ايراني- اسلامي
5- مسائل و چالش‌هاي پيش روي شهرسازي و معماري ايراني- اسلامي
6- ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري ايراني- اسلامي
7- سازمان فضايي و ساختار كالبدي شهر ايراني- اسلامي
8- الگوي اصيل شهر اسلامي
9- نقش مسائل فرهنگي- سياسي و اقتصادي در ساخت شهر ايراني- اسلامي
10- شهر آرماني اسلام (نظريه­ها، مباني و ...)
11- ويژگيهاي شهر اسلامي در نصوص و متون اصيل اسلامي
12- ميزان تحقق شهرسازي و معماري اسلامي در مشهد
13- نسبت مشهد با شهر اسلامي (گذشته، حال و آينده)
14- نقد و ارزيابي شهرسازي اسلامي در سال­هاي پس از انقلاب اسلامي
15- كلان‌شهر مشهد و برنامه‌ريزي استراتژيك
16- آستان قدس رضوي و مديريت شهر مشهد
17- مالكيت‌ها و طرح‌هاي توسعه شهري در مشهد
18- گردشگري در شهر مشهد و راهكارهاي نيل به نقطه مطلوب
19- زائر و شهر مشهد، فرهنگ ميزباني
20- زيباسازي و مبلمان شهر مشهد
21- جغرافياي شهر مشهد و پيامدهاي توسعه آن
22- موقعيت ژئوپليتيك و اقتصاد شهر مشهد در منطقه و راهكارهاي بهره‌گيري از اين موقعيت
23- مشهد و توسعه پايدار
24- عناصر هويتي شهر مشهد
25- چالش‌هاي سياسي- امنيتي فرا ‌روي كلان‌شهر مشهد
26- مشهد و معضل حاشيه نشيني، آثار فرهنگي- اجتماعي مهاجرين كشورهاي همسايه
27- موانع تحقق طرح­هاي شهري و راهكارهاي لازم در شهر مشهد
28- مديريت منابع مالي و راهكارهاي افزايش درآمد شهرداري
29- چالش‌هاي حمل ونقل وترافيك شهري

اعضاي كميته علمي:
دكتر محمد اجزاء شكوهي
دكتر محمدعلي احمديان
دكتر هادي اعظمي
دكتر براتعلي خاكپور
دكتر محمدجواد رزمي
دكتر محمدرحيم رهنما
دكتر هادي زرقاني
دكتر هاشم شريعتمدار
دكتر شهاب عباس‌زاده
دكتر علي شيرازي
مهندس عباس شيرمحمدي
مهندس ناصر محسني
دكتر شمس‌الدين ناظمي
دكتر محسن نوغاني
دكتر احمدرضا اصغرپور ماسوله
دكتر كتايون عليزاده
دكتر محسن خليلي
دكتر سيدرضا حسين‌زاده
دكتر علي بابايي

 

نظرات