همایش منطقه ای طراحی خلاقانه در معماری

همایش منطقه ای طراحی خلاقانه در معماری

همايش منطقه اي طراحي خلاقانه در معماريمحورهاي همايش:
تفكر طراحي
آموزش معماري خلاق
معرفي طرح هاي خلاقانه در معماري
نقد در معماري
ارزشيابي پروژه هاي معماري
كانسپت در معماري
فرآيند طراحي فرم
فرآيند طراحي فضا

نظرات