همایش بررسی اندیشه های سیاسی، اجتماعی و عرفانی امام(ره)

همایش بررسی اندیشه های سیاسی، اجتماعی و عرفانی امام(ره)

هداف همايش :
بازشناسي و معرفي گفتمان امام خميني ره به عنوان منشور انقلاب اسلامي
بازشناسي انديشه ها ، مواضع و عملكرد امام خميني ره در مسير انقلاب
معرفي امام خميني ره به عنوان الگوي عملي و علمي براي جامعه دانشگاهي
معرفي امام خميني ره به عنوان معيار انسان كامل براي جامعه بشري

محورهاي علمي همايش:
 شناخت شخصيت امام خميني ره
بررسي سير زندگي سياسي - اجتماعي امام خميني ره
بررسي شخصيت عرفاني ، اخلاقي و ادبي امام خميني ره
بررسي تاثير اساتيد و آموزه هاي حوزوي در شخصيت پذيري امام خميني ره
 
بررسي انديشه سياسي امام خميني ره
امام خميني ره - بازيابي انديشه هاي سياسي اسلام و ايران
امام خميني ره - بازيابي هويت اسلامي ايراني
امام خميني ره - عرفان و سياست
امام خميني ره - نقش مردم در حكومت ديني
امام خميني ره - قانون و نهاد هاي قانوني
مباني انديشه سياسي امام خميني ره
 
نقش آفريني امام خميني ره در حوزه بين الملل
امام خميني ره - بيداري اسلامي - جنبش هاي اسلامي
امام خميني ره - مسئله فلسطين - دفاع مشروع
امام خميني ره - مديريت ولايي - مقابله با بحران هاي جهاني
امام خميني ره - وحدت اسلامي - تشكيل امت واحده
امام خميني ره - سياست خارجي - عزت ، حكمت و مصلحت

نقش آفريني امام خميني ره در حوزه سياست داخلي
امام خميني ره - مديريت دفاع مقدس تكريم ايثارگران
امام خميني ره - جريان فتنه - مديريت انقلابي
امام خميني ره - تشكيل نهاد هاي حمايتي دفاع از محرومين و مستضعفين
امام خميني ره - تشكيل نهاد هاي تاسيساتي عمران و آبادي كشور
امام خميني ره - تشكيل سپاه و بسيج - دفاع همه جانبه
امام خميني ره - خود باوري - جهاد اقتصادي
 
آسيب شناسي گفتمان امام خميني ره
گفتمان امام خميني ره - اسلام ناب محمدي (ص) - اسلام آمريكايي
گفتمان امام خميني ره - رهبري ولايي رهبري كاريزماتيك
گفتمان امام خميني ره - ريزش ها و رويش ها در انقلاب اسلامي ايران

كميته اجرايي و علمي:
رياست همايش
جناب آقاي دكتر مجيد عاشوري | رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش 
دبير علمي
دكتر سيد علي مير ابراهيمي | رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت
دبير اجرايي
آقاي حجت الله تقوي | رئيس دفتر فرهنگ اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش 

نظرات