همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

همايش ملي كامپيوتر و فناوري اطلاعاتمحورهاي همايش:
كاربرد الگوريتم هاي هوشمند در آموزش
سيستم هاي هوشمند و مصرف بهينه انرژي
الگوريتم هاي بهينه سازي و تاثير آنها در صنايع
پردازش صوت وتصوير و كاربرد آن در علوم نظامي، هنر، علوم پزشكي و…
بازشناسي الگو
شبكه هاي كامپيوتري نسل آينده
امنيت شبكه
استاندارد هاي امن در انتقال اطلاعات
رمزنگاري
امضاي ديجيتال
سيستم هاي خبره
سيستم هاي اطلاعاتي
مهندسي ترافيك شبكه هاي كامپيوتري و QOS

نظرات