اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی

اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی

اولين كنفرانس ملي نانومواد و نانوتكنولوژي

معرفي همايش:

امروزه دانش نوين فناوري نانو در تمامي شاخه هاي مختلف علمي و صنعتي رسوخ كرده است و به جرات مي توان گفت كه هيچ علم و صنعتي در دهه آينده بدون اتكاء به فناوري نانو پيشرفت نخواهد كرد.فناوري نانو يا نانوتكنولوژي رشته‌اي از دانش كاربردي و فناوري است كه جستارهاي گسترده‌اي را پوشش مي‌دهد. موضوع اصلي آن نيز مهار ماده يا دستگاه‌هاي در ابعاد كمتر از يك ميكرومتر، معمولاً حدود ۱ تا ۱۰۰ نانو متر است. در واقع نانو تكنولوژي فهم و به كارگيري خواص جديدي از مواد و سيستمهايي در اين ابعاد است كه اثرات فيزيكي جديدي – عمدتا متاثر از غلبه خواص كوانتومي بر خواص كلاسيك – از خود نشان مي‌دهند. در همين راستا دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود در نظر دارد همايش ملي نانومواد و نانوتكنولوژي را براي بررسي موضوعاتي در زمينه ساخت، شناسايي و كاربرد نانو مواد در گرايش ­هاي مختلف علمي برگزار نمايد. مقدم تمامي اساتيد، دانشجويان، پژوهشگران وصنعتگران را به اين همايش گرامي مي­ داريم.

محورها و موضوعات همايش
نانو مواد
نانو بيومواد
نانو شيمي
نانو بيوتكنولوژي
نانو اكسيدهاي فلزي
نانو فيزيك
نانو ساختارها
نانومواد غيراكسيدي
نانو پودر
نانوكاتاليست ها
سنتز نانوكامپوزيت و نانومواد
نانو سراميك هاي پيشرفته
نانوكامپوزيت هاي فلزي- سراميكي- پليمري
 
كميته علمي
دكتر سيدحسين بديعي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود
دكتر صاحبعلي منافي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود
دكتر جميله ويسي زاده: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود
دكتر قاسم كاوئي: پژوهشگاه مواد و انرژي
دكتر محمد پازوكي: پژوهشگاه مواد و انرژي
دكتر محسن نصيريان: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا
دكتر محمود ترابي انگجي: دانشگاه تهران
دكتر امير مقصودي پور: پژوهشگاه مواد و انرژي
دكتر سعيد حصاركي: پژوهشگاه مواد و انرژي
دكتر پروين عليزاده: دانشگاه تربيت مدرس
دكتر صديقه جوقه دوست: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود
دكتر اسماعيل صلاحي: پژوهشگاه مواد و انرژي
دكتر محمدرضا رحيمي‌پور: پژوهشگاه مواد و انرژي
دكتر ايمان مباشرپور: پژوهشگاه مواد و انرژي
دكتر محمد ذاكري: پژوهشگاه مواد و انرژي
دكتر فريدون حصاري عليخاني: پژوهشگاه مواد و انرژي
دكتر مردعلي يوسف پور: دانشگاه سمنان
دكتر علي اصغر روحاني: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود
دكتر رضا پولادي: دانشگاه شيراز
دكتر بيژن افتخاري: دانشگاه علم و صنعت ايران
دكتر ابراهيم قاسمي: پژوهشگاه علوم و فناوري رنگ
دكتر ساسان اطرج: دانشگاه شهركرد
دكتر ابوالقاسم نورمحمدي: دانشگاه اصفهان
دكتر مهران صولتي: دانشگاه صنعتي اميركبير
دكتر حميد هراتي زاده: دانشگاه صنعتي شاهرود

ستاد اجرايي همايش:
 1.دكتر سيد حسين بديعي
 2.دكتر صاحبعلي منافي
 3.مهندس داود خطيبي
 4.دكتر صديقه جوقه دوست
 5.دكتر ايمان مباشرپور
 6.دكتر محمدرضا اكبرپور
 7.دكتر سيد سلمان رضوي
 8.مهندس مجتبي جعفريان
 9.مهندس سميه باباپور
 10.مهندس طاهره نوراني
 11.مهندس يعقوب پژوهان فر
 12.مهندس سيد اميررضا حسيني نژاد
 13.مهندس هادي برزگر
 14.مهندس صالح خاني
 15.مهندس مهدي منتخب
 16.مهندس فراهم جعفروند
 17.مهندس سيد اصغر حسيني
 18.كاظم مسعوديان

نظرات