اولین کنفرانس ملی نو آوری ها در پردازش لایه های نازک و مشخصه های آنها

اولین کنفرانس ملی نو آوری ها در پردازش لایه های نازک و مشخصه های آنها

اولين همايش ملي نوآوريها در پردازش لايه هاي نازك و مشخصه هاي آنها

مهمترين هدف برگزاري اين همايش، آشنايي متخصصان و پژوهشگران دانشگاهي و مراكز پژوهشي و صنعتي كشور با فعاليت يكديگر، مبادله اطلاعات و ايجاد ارتباط بين صنعتگران و پژوهشگران، آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري در زمينه هاي گوناگون فن آوري لايه نشاني در كشور و تشكيل ميزگردهاي تخصصي از اهداف اين كنفرانس است.

محورهاي كنفرانس:
تكنيك ها و فرآيند هاي رشد لايه هاي نازك
كاربردهاي لايه هاي نازك
روش هاي تشخيص فرآيند
مدل سازي و شبيه سازي عددي
موضوعات روز صنعتي

نظرات