همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

همايش ملي آسيب شناسي مسائل جوانان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان در راستاي توسعه و تبادل نظر علمي و ارائه آخرين يافته هاي علمي، فرهنگي و پژوهشي در نظر دارد همايش آسيب شناسي مسائل جوانان را با استعانت از خداوند متعال برگزار نمايد.

محور هاي همايش:
آسيب شناسي مسائل جوانان در ارتباط با
1- آموزش، تعليم و تربيت
2- دين، فرهنگ و رسانه ها
3- خانواده
4-اجتماع
5- اقتصاد و اشتغال
6-بهداشت جسماني و سلامت روان
7- ساير محور هاي مرتبط با موضوع همايش

مشخصات همايش:
رئيس همايش: دكتر شهلا روزبهاني
دبير علمي همايش:دكتر بهروز رضايي
دبير اجرايي: مينا عليپور

نظرات