همایش منطقه‌ای چالش های جرایم رایانه ای در عصر امروز

همایش منطقه‌ای چالش های جرایم رایانه ای در عصر امروز

همايش منطقه اي چالشهاي جرايم رايانه اي در عصر امروز

اهداف همايش
- شناسايي انواع جرايم رايانه اي
- ارائه راهكار هاي لازم در جهت پيشگيري از وقوع جرايم رايانه اي
- ارائه راهكارهاي لازم در راستاي اصلاح قوانين و مقررات

محورهاي اصلي همايش :
- بررسي مصاديق جرايم رايانه اي
- نقد و بررسي قوانين و مقررات ملي و بين المللي مربوط به جرايم رايانه اي
- پيشگيري از جرايم رايانه اي
- نقش پليس جرايم سايبري در پيشگيري از جرايم رايانه اي
- و ساير موضوعات مرتبط

از آنجا كه مجموعه مقالات اين همايش منتشر خواهد شد، به منظور يكسان سازي ساختار مقالات از نويسندگان محترم خواهشمنديم مقالات خود را در نهايت دقت، در قالب ذيل و با استفاده از نرم افزار Word 2003  يا Word 2007 تهيه و به آدرس پست الكترونيكي همايش ارسال فرمايند.
- مقالات بايد كاملاً به صورت فارسي باشند و شامل چكيده، مقدمه، اهداف و روش ها، يافته ها، بحث،  نتيجه گيري و منابع و ماخذ باشند.
- تعداد صفحات مقاله نبايد از 20 صفحه ي A4 تجاوز نمايد.
- نوع، اندازه و سبك قلم مورد استفاده در مقاله بايد به شرح جدول ذيل باشد:

 

 

 

عنوان مقاله

 

نوع قلم

 

فونت

 

سبك قلم

 

(عنوان مقاله)

 

B zar

 

۱6

 

Bold

 

اسامي نويسنده(گان)

 

B zar

 

۱۲

 

عادي

 

آدرس نويسنده(گان)

 

B zar

 

10

 

عادي

 

چكيده فارسي

 

B zar

 

۱۲

 

Bold

 

تيترها

 

B zar

 

12

 

Bold

 

متن اصلي مقاله

 

B zar

 

۱۲

 

عادي

 

منابع و ماخذ

 

B zar

 

10

 

عادي

 

- حاشيه ي مقاله از طرفين 5/2 سانتي متر و فاصله بين سطرها 5/1 سانتي متر باشد.
- و هم چنين مقالات ارسالي نبايد قبلاً در مجلات و همايش هاي ديگر ارائه يا چاپ شده باشد.

شيوه ي ارسال مقالات و ساير مدارك:
نويسندگان عزيز بايد دقت داشته باشند كه پس از مدنظر قرار دادن موارد مذكور، مي توانند مقاله ي خويش را از طريق E-mail به دبير خانه ي همايش ارسال فرمايند.

تسهيلات و تذكرات مهم:
- براي ارائه كنندگان مقالات گواهي ارائه مقاله صادر خواهد شد .
- علاوه بر تهيه نسخه CD  متن كامل مقالات، هداياي ارزشمندي به صاحبان مقالات برتر تقديم خواهد شد.
- مقالاتي كه راهكارهاي علمي و عملي قابل اجرا در شرايط اجتماعي و سيستم حقوقي كشور را داشته باشند در اولويت مي‌باشند
- مقالاتي كه فرمت تعيين شده صدرالذكر را رعايت ننمايند به داوري ارجاع داده نمي‌شوند.
- تمامي مكاتبات همايش فقط از طريق پست الكترونيك انجام مي‌شود.

نظرات