سومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستمهای درایو

سومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستمهای درایو

سومين كنفرانس بين المللي الكترونيك قدرت و سيستمهاي درايو

The international Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC) aims to bring together academic scientists, leading engineers, industry researchers and scholar students to exchange and share their experiences and research results about all aspects of power electronics and drive systems, and discuss practical challenges encountered and the solutions adopted.
 
The PEDSTC 2012 will be held in February 2012 at Sharif University of Technology, Tehran, Iran. The conference is jointly sponsored by Sharif University of Technology, Industry-University Relation Organization of Iran, IEEE Iran section, Power Electronics Society of Iran, and the Iranian Institute of Electrical & Electronics Engineers. The world industry, researchers and academia are cordially invited to participate in presentations, tutorials, and special sessions.
 
Oral and poster sessions will be scheduled, depending on the number of papers selected for inclusion in the technical program.

 

1. Power Electronics and Applications
 •Power Semiconductor Devices
 •Thermal Management
 •New Converter Topologies
 •Resonant Converters
 •Converters for Special Applications
 •Power Supplies
 •Power Quality, EMC, Filtering and PFC
 •Power Electronics in Electrical Energy Generation,
 •Transmission and Distribution
 •Power Electronics for Renewable Energy Systems
 •Control of Power Converters
 •Modeling and Simulation in Power Electronics
 
 2. Electrical Machines and Drives
 •Electrical Machines
 •Computer-aided Design of Electrical Machines
 •Control of DC Drives
 •Control of AC Drives
 •Control of Stepping and SRM Drives
 •Sensors and Observers
 •Modeling and Simulation in Electrical Drives
 •Servo Drives
 •Multi-motor Drives
 •Drives for Traction Systems
 •Mechatronic Systems
 •Robotics

نظرات