همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

همايش منطقه اي علوم كامپيوتر، مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات

محورهاي همايش
مهندسي كامپيوتر

مهندسي وب
سيستم هاي نرم افزاري
پايگاه داده و داده كاوي
معماري كامپيوتر و سيستم هاي بلادرنگ
سيستم هاي الگوريتم هاي موازي و توزيع شده
امنيت اطلاعات و امنيت سيستم هاي نرم افزاري

علوم كامپيوتر
هوش مصنوعي
سيستم هاي هوشمند
نظريه محاسبات
هوش محاسباتي
هندسه محاسباتي
گراف الگوريتم ها

فنآوري اطلاعات
يادگيري الكترونيكي
تجارت الكترونيك
مديريت فنآوري اطلاعات
بانكداري الكترونيك
تجارت سيار فنآوري كارت هاي هوشمن

نظرات